Podstawy audytu wewnętrznego

note /search

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 3500
Wyświetleń: 6363

1.Próg istotności wyraża sobą: a) górną granicę tolerancji dla nieprawidłowości występujących w audytowej działalności b) jeden z warunków obligujących do wprowadzenia audytu wewnętrznego c) wartość poniżej której jednostka może korzystać z usługowego prowadzenia audytu wew. 2.Im więcej badań ko...

Podsawy audytu wewnętrznego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 3843

PODSTAWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Test jednokrotnego wyboru na ostatnich zajęciach, z punktami ujemnymi Literatura: „Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, ...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2730

Wykład 3 1. Audyt wewnętrzny prowadzi: audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostce może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Euro...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1624

Wykład 4 Kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 1. Kontrola zarządcza Kontrola w znaczeniu funkcjonalnym - oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymagany...

Etapy, zadania audytu-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3150

Etapy, zadania audytu: planowanie zadania audytu czynności audytowi: wstępna ocena kontroli wewnętrznej badanie właściwe (testowanie) zebranie dowodów badania za pomocą odpowiednich technik i procedur sprawozdanie z audytu wewnętrznego opracowanie projektu sprawozdania z audytu ostateczne sp...

Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1834

Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres 1. Audyt wewnętrzny „rewizja” oznacza to samo co sprawdzanie, badanie, ponowne zbadanie „revisio” ponowne widzenie Audyt finansowy - rewizja ksiąg, sprawdzenie ksiąg, rachunków Rys. Audyt wew...