Podstawy audytu wewnętrznego

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 4683

1.Próg istotności wyraża sobą: a) górną granicę tolerancji dla nieprawidłowości występujących w audytowej działalności b) jeden z warunków obligujących do wprowadzenia audytu wewnętrznego c) wartość poniżej której jednostka może korzystać z usługowego prowadzenia audytu wew. 2.Im więcej badań ko...

Podsawy audytu wewnętrznego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2849

PODSTAWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Test jednokrotnego wyboru na ostatnich zajęciach, z punktami ujemnymi Literatura: „Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, ...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2051

Wykład 3 1. Audyt wewnętrzny prowadzi: audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostce może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Euro...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1267

Wykład 4 Kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 1. Kontrola zarządcza Kontrola w znaczeniu funkcjonalnym - oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymagany...

Etapy, zadania audytu-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1442

Etapy, zadania audytu: planowanie zadania audytu czynności audytowi: wstępna ocena kontroli wewnętrznej badanie właściwe (testowanie) zebranie dowodów badania za pomocą odpowiednich technik i procedur sprawozdanie z audytu wewnętrznego opracowanie projektu sprawozdania z audytu ostateczne sp...

Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 980

Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres 1. Audyt wewnętrzny „rewizja” oznacza to samo co sprawdzanie, badanie, ponowne zbadanie „revisio” ponowne widzenie Audyt finansowy - rewizja ksiąg, sprawdzenie ksiąg, rachunków Rys. Audyt wew...

Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym-oprac...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2492

Pojęcie i znaczenie istotności oraz ryzyka w audycie wewnętrznym Istotność jest pojęciem względnym. Informacje finansowe należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie wprowadziłoby w błąd czytelnika sprawozdania finansowego. Przy audycie wyznacza się próg/