Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie - strona 1 Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie - strona 2 Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie audytu wewnętrznego, cele, zakres
1. Audyt wewnętrzny
„rewizja” oznacza to samo co sprawdzanie, badanie, ponowne zbadanie
„revisio” ponowne widzenie
Audyt finansowy - rewizja ksiąg, sprawdzenie ksiąg, rachunków
Rys.
Audyt wewnętrzny - wykonywany przez tzw. audytora wewnętrznego (osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie)
Audyt zewnętrzny - biegły rewident (audytor zewnętrzny)
MS Rewizji Finansowej i MS Audytu Wewnętrznego
Jest działalnością niezależna i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i uporządkowanej ocenie procesów i zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, przyczynia się do poprawy jakości działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.
2 formy audytu:
- zapewnienie o skuteczności (ocena zapewniająca)
- doradztwo
Może być - usługi zapewniające
Obejmują obiektywna ocenę dowodów dokonywaną przez audytorów wewnętrznych w celu dostarczenia niezależnej opinii lub wniosków na temat jednostki, operacji, funkcji, procesu lub innego zagadnienia.
Charakter oraz zakres zadania zapewniającego ustalany są przez audytora wewnętrznego.
W usługi zaangażowane są zwykle 3 strony:
1) osoba lub grupa bezpośrednio związanych z jednostką, operacją, funkcjonowaniem, procesem, systemem lub innym zagadnieniem
- właściciel procesu
2) osoba lub grupa poszukująca i uzyskująca porady - zleceniodawcę
3) osoba lub grupa zainteresowana, korzystająca z oceny - użytkownik
- usługi doradcze
Ze względu na swój charakter wykorzystywane są zwykle w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania zleceniodawcy. Charakter i zakres zadania doradczego są przedmiotem umowy ze zleceniodawcą.
2 strony:
1) osoba lub grupa oferująca doradztwo - audytor wewnętrzny
2) osoba lub grupa poszukująca i uzyskująca porady - zleceniodawcę
Podczas świadczenia usług doradczych audytor wewnętrzny zobowiązany jest zachować obiektywizm i nie przejmować obowiązków kierownictwa.
Audyt wewnętrzny wg Ustawy o Finansach Publicznych
Działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.


(…)

…. Zarządzanie jednostką
Audytor wewnętrzny powinien przyczyniać się do usprawnienia procesu zarządzania jednostką w szczególności poprzez:
- system ustalania i komunikowania celów i wartości
- system monitorowania osiągania celów
4. Cele audytu
- identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej…
….
WYKŁAD III
Audytor wewnętrzny - regulowane prawem, w UoFP, ale dotyczy tylko tych, którzy są zatrudnieni w jednostkach sektora publicznego.
Warunki:
(formalne)
-obywatel państwa członkowskiego UE
- pełna zdolność do czynności prawnych
- korzystanie w pełni z praw publicznych
- nie może być skazany za umyślne przestępstwo skarbowe
- biegły w mowie i piśmie w j. polskim
- wyższe wykształcenie…
…, poufnych
- prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń
- prawo do wyjaśnień od wszystkich pracowników
Cechy etyczne nałożone na audytora:
- tajemnica służbowa
- bezstronność, niezależność
Audytor chroniony jest przepisami, nikt nie może mieć na niego wpływu w ocenie.
W sektorze finansów publicznych zwolnienie lub zmiana płacy/pracy audytora wymaga zgody Komitetu Audytu.
Komitet Audytu (powstał w 2010r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz