Audyt wewnętrzny - wykład 1 - Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt wewnętrzny - wykład 1 - Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 1 Audyt wewnętrzny - wykład 1 - Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 2 Audyt wewnętrzny - wykład 1 - Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Audyt wewnętrzny - dr Anna Bartoszewicz, Katedra Rachunkowości
Literatura:
„Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce”
www.mf.gov.pl - bezpieczeństwo firmy - audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
www.iis.org.pl
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o firmach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240
T.: Audyt wewnętrzny - pojęcie, cel, zakres, funkcjonowanie oraz regulacje prawne.
Audyt - z łac. Audiva - słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać.
Audytor wg słowników francuskiego i angielskiego - Historia audytu
3500 lat p.n.e. - Mezopotamia - umieszczano znaki kontrolne obok liczb
V w p.n.e. - autoryzacja dokumentów handlowych (Grecja) Starożytny Rzym - XIII - narodziny podwójnej księgowości
XVIII w - Anglia - powstanie „współczesnego” audytu. Audytor zajmował się oceną sustemów funkcjinujących w organizacji
XIX - audyt z Anglii do USA
1934 - powstała Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1941 - USA - powstanie iia (The Instrudate of Internal Audiators). w Polsce powstał 8 maja 2002 r.
1977 - Luksemburg - powstaje ECA 1.01.2002 - w Polsce zaczął funkcjonować audyt wewnętrzny, lecz tylko „na papierze”
1.01.2006 - zmiana definicji audytu ustawą z dnia 30.06.2005
1.01.2010 - kolejna zmiana definicji - ustawa z dnia 27.08.2009
Audyt wewnętrzny został scharakteryzowany jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie ministra kierująego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziele administracji rządowej lub jednostce. Art. 272
Niezależność w audycie - brak możliwości, które zagrażają bezstronności pracy audytora Audytor ma bezpośredni i nieograniczony dostęp do kierownictwa wyższego szczebla
Obiektywizm - audytorzy wewnętrzni nie mogą poddać się naciskom osób trzecich Kontrola zarządcza - w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy.
Adwekwatność kontroli zarządczej - zgodność z aktami prawnymi.
Skuteczna kontrola zarządcza - taka, która kończy się wydaniem zaleceń, wniosków pokontrolnych
Efektywna kontrola zarządcza - taka, która powoduje osiągnięcie przez jednostkę założonych celów oraz ograniczyć ryzyko w pożądanym stopniu przy wykorzystaniu minimalnych możliwych nakładów.


(…)

… minimalnych możliwych nakładów.
Audytor wewnętrzny
Audyt wewnętrzny prowadzi: (art. 275 uofp)
Audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce (na umowę zlecenia)
Usługodawca niezatrudniony w jednostce
Może to być osoba, która:
Ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE
Ma pełną zdolność czynności prawnych
Nie była karana za umyślne przestępstwo skarbowe i inne
Wykształcenie wyższe
Posiada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz