Etapy, zadania audytu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy, zadania audytu-opracowanie - strona 1 Etapy, zadania audytu-opracowanie - strona 2 Etapy, zadania audytu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy, zadania audytu:
planowanie zadania audytu
czynności audytowi:
wstępna ocena kontroli wewnętrznej
badanie właściwe (testowanie)
zebranie dowodów badania za pomocą odpowiednich technik i procedur
sprawozdanie z audytu wewnętrznego
opracowanie projektu sprawozdania z audytu
ostateczne sprawozdanie z przeprowadzenia audytu
czynności sprawdzające
Planowanie przebiega dwu-stopniowo: plan roczny audytu na poziomie programowania.
Planowanie roczne
Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu AW zwanego dalej planem.
W uzasadnionych przypadkach AW przeprowadza się poza planem. Do końca roku kierownik komórki AW w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok.
Kierownik komórki AW przeprowadzając analizę ryzyka bierze pod uwagę w szczególności zadania wynikające z planu działalności a także wytyczne ministra kierującego działem komitetu audytu oraz szczegółowe wytyczne MF (jednostki sektora FP).
Do końca stycznia każdego roku kierownik komórki AW sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
Znaczenie pojęć:
Zadanie zapewniające - zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w jednostce.
Czynności doradcze - inne niż zadanie zapewniające działania podejmowane przez AW których charakter i zakres jest uzgadniany z kierownikiem jednostki, a jego celem jest usprawnienie funkcjonowania jednostki.
Zadanie audytowe - zadanie zapewniające i czynności doradcze.
WYKŁAD V
Opracowanie programu zadania audytowego
Etapy zadania audytu
Planowanie zadania audytu
Czynności audytowi
Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrznej
Badania właściwe (testowanie)
Zebranie dowodów badania za pomocą odpowiednich technik i procedur
Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu
Opracowanie projektu sprawozdania z audytu
Etap planowania
Podstawowe cele planowania:
- zebranie informacji o obszarze poddawanemu audytowi
- zrozumienie tego obszaru
- oszacowanie ryzyka
- ustalenie celów i zakresu audytu
- identyfikacja kryteriów porównawczych (oceny) dla badanej działalności
Wstępny przegląd - polega na zbieraniu informacji o badanej działalności, bez ich szczegółowej weryfikacji.


(…)

… o ograniczonym czasie trwania, zebraniach doraźnych (ad hoc) oraz rutynowej wymianie informacji
- specjalne z.d. - udział w zespole fuzji i przejęć lub w zespole konwersji systemów
- pilne z.d. - udział w zespole powołanym w cel przywrócenia lub utrzymania działalności operacyjnej po awarii lub innym nadzwyczajnym wydarzeniu biznesowym, bądź w zespole kryzysowym.
Czynności doradcze - audytor może wydać opinie…
… poparte wynikami testów, obserwacji i badań.
Audytor może posłużyć się:
- kwestionariusze kontroli
- graficzna analiza procesów
- rozmowy z pracownikami komórek organizacyjnych poddawanych audytowi
3.
- Dobór próby do badania
- Testowanie
- Ustalenia audytu
Metody doboru próby:
- statystyczne
- niestatystyczne (na podstawie osądu, przypadkowe)
Testy zgodności - przeprowadza się do uzyskania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz