Zobowiązania finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 294
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania finansowe - wykład - strona 1 Zobowiązania finansowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pożyczka pieniężna
Pożyczki mogą być zaciągane z różnych przyczyn (motywów), przez różne podmioty, w
różnej formie i u różnych pożyczkodawców. W praktyce występują więc różnego rodzaju
pożyczki. Można je klasyfikować, przyjmując jako kryteria np.: wpływ na wielkość obiegu
pieniężnego w gospodarce, przeznaczenie, rodzaj formalnego potwierdzenia stosunków
między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą (umowa, certyfikat, obligacja itd.), rodzaje
zabezpieczeń pożyczkodawcy, wysokość i rodzaj wynagrodzenia (procentu) za udzieloną
pożyczkę. Wśród pożyczek centralne miejsce zajmuje kredyt pieniężny.
Kredyt pieniężny
Pożyczka pieniężna jest kategorią szerszą niż kategoria kredytu pieniężnego, co oznacza, że
kredyt pieniężny jest szczególną formą pożyczki.
Kredyt jest terminem zarezerwowanym, ze względu na treść ekonomiczną, wyłącznie dla
pożyczek udzielanych przez banki. Różnica między kredytem a pożyczką polega przede
wszystkim na tym, że kredyt oznacza tworzenie pieniądza, pożyczka zaś może być udzielona
tylko ze środków pieniężnych wyemitowanych i wykreowanych przez banki.
Deficyt finansowy
Deficyt budżetowy jest ekonomicznym oraz rachunkowym (formalnym) wynikiem
działalności państwa w sferze finansów.
Deficyt przedsiębiorstwa to, w ujęciu formalnym, deficyt występujący w sprawozdaniu
finansowym przedsiębiorstwa. Pojawia się on wówczas, gdy suma rozchodów (wydatków)
jest większa od sumy przychodów (dochodów).
Deficyt ten może mieć charakter przejściowy, jeśli występuje w sprawozdaniach
miesięcznych czy kwartalnych, lub trwały, jeśli ma cechy zjawiska strukturalnego. W takiej
sytuacji deficyt jest zewnętrzną formą straty ekonomicznej, która oznacza zmniejszenie się
aktywów (majątku) przedsiębiorstwa.
Dług finansowy
W najogólniejszym rozumieniu dług finansowy stanowi pieniężne zobowiązanie jakiegoś
podmiotu do zapłaty tego długu w określonych wielkościach (ratach) oraz terminach.
Dług powstaje z różnych tytułów, ale jego źródłem są przede wszystkim zaciągane pożyczki
lub skumulowane deficyty z poprzednich okresów.
Dług zawsze przyjmuje konkretną formę. Są to np. nie zapłacone w terminie rachunki albo
zaciągnięte pożyczki potwierdzone certyfikatami (papierami wartościowymi) czy umowami
kredytowymi.
Szczególnym rodzajem długu finansowego jest dług publiczny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz