Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne
W polskim ustawodawstwie nie występuje kategoria prawna przedsiębiorstwa rolnego, lecz jednak można mówić o procesie kształtowania się jej. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zawarta jest definicja działalności gospodarczej jako działalności zarobkowej, a także zawodowej (m.in. wytwórczej, handlowej, budowlanej) wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Z prowadzeniem tej działalności, we własnym imieniu, związana jest kwalifikacja przedsiębiorcy. Niewątpliwie prowadzenie gospodarstwa rolnego może podpadać pod takie określenie działalności gospodarczej, a temu, kto zawodowo i we własnym imieniu tę działalność podejmuje i wykonuje, można przypisać miano przedsiębiorcy. Jednakże mimo szerokiego ujęcia zakresu regulacji przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Wyłączenie stosowania omawianej ustawy w odniesieniu do działalności wytwórczej w rolnictwie można wytłumaczyć nawiązaniem przez ustawodawcę do tradycyjnych rozwiązań, a także określeniem przedmiotu regulacji. Jest to zrozumiałe, gdyż zadania organów administracji publicznej w stosunku do rolnictwa określają inne akty prawne.
Natomiast ustawa o podatku od towarów usług z 11 marca 2004 roku jako podatników traktuje podmioty prowadzące działalność gospodarcza, w tym rolników, w czym można widzieć przejaw zbliżenia prawnego statusu działalności rolniczej do innej działalności zarobkowej. Ponadto gospodarstwa rolne mogą być prowadzone również w formie spółki jawnej i komandytowej, w związku ze zniesieniem przez nowy kodeks spółek handlowych szczególnej regulacji dotyczącej spółek prowadzących gospodarstwa rolne.
Widoczna jest zatem, ewolucja regulacji prawnej od gospodarstwa rolnego do przedsiębiorstwa i kształtowanie się niektórych elementów właściwych dla prawnej kategorii przedsiębiorstwa rolnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz