Papiery wartościowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe. - strona 1 Papiery wartościowe. - strona 2 Papiery wartościowe. - strona 3

Fragment notatki:

Papiery wartościowe. Koncepcja regulacji de lege lata . Papiery wartościowe wprowadzono w 1990 r. - brak regulacji definicji papieru wartościowego w kc (takie było założenie twórców). 921 6 - toczy się spór, czy to definicja.
Ramowość regulacji prawnej - papiery wartościowe obejmują ogólną regulację z kc i regulacje szczególne.
Kc obejmuje 3 kategorie papierów wartościowych:
Imienne. Na zlecenie.
Okazicielskie.
Regulacja kodeksowa opiera się o konstrukcję zobowiązania (353), jest wierzyciel i dłużnik z papieru wartościowego. W związku z tym istnieje podział papierów wartościowych na:
Reprezentujące wierzytelność (obligacje, czeki, weksle).
Reprezentujące inne prawa niż wierzytelności, np. prawa rzeczowe (konosament w przewozie morskim, akcje - prawa udziałowe). Art. 921 16 - stosuje się do nich figurę obligacji. Tym się zajmiemy.
Umarzalność papieru wartościowego - zagubienie nie powoduje utraty prawa, bo można go odtworzyć w odpowiedniej procedurze, w procedurze amortyzacyjnej, która polega na umorzeniu zgubionego papieru wartościowego i wykreowaniu nowego papieru wartościowego, którym może być np. wyrok sądowy.
W kc przewidziano regulację tylko dla papierów wartościowych reprezentujących wierzytelności prywatnoprawne - nie publiczne.
Poza tym regulacja kodeksowa odnosi się tylko do papierów wartościowych jako dokumentów, nie do papierów wartościowych zdematerializowanych.
Koncepcja regulacji de lege ferenda. Istnieje wiele kwestii spornych co do:
Umieszczenia w kc regulacji papierów wartościowych zdematerializowanych.
Ujednolicenia papierów wartościowych dla całego systemu.
Położenia akcentu na obiegowość papierów wartościowych.
Miejsca regulacji: czy w innym miejscu, czy przy cesji, czy gdzie.
Papier wartościowy jako odrębna instytucja. Formowanie się papieru wartościowego jako odrębnej instytucji prawnej (XIX w. do połowy XX w.). Konsekwencje I. :
W wykonaniu prawa.
Wykonać prawo może posiadacz dokumentu (dochodzi należności od dłużnika.)
Obrocie prawem.
Ten, kto posiada papier wartościowy, może obracać tym prawem:
Obrót wg reguł ogólnych (cesja).
Obrót wg reguł przewidzianych w Prawie papierów wartościowych (indos).
Połączenie dokumentu z prawem podmiotowym wykreowało nowa instytucję. Miało to miejsce w II poł. XIX w, dokonał tego Brunner.
3 zasadnicze cechy: Istnieje inkorporacja prawa podmiotowego w określonych dokumencie (dokument reprezentuje to prawo) -

(…)

… amerykańską]
Spór o definicję:
Brunner - szerokie ujęcie - akcent na prezentację papieru wartościowego przy dochodzeniu należności z papieru wartościowego.
Węższe ujęcie - gry pojawia się element obiegu - papier wartościowy to dokument, który nadaje się do obiegu prawnego (XX w.). Nie wystarczy prezentacja papieru wartościowego, musi on mieć cechę obiegowości (mobilność) - stąd np. książeczka oszczędnościowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz