Papiery wartościowe a inne dokumenty występujące w obrocie cywilno prawnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe a inne dokumenty występujące w obrocie cywilno prawnym - strona 1 Papiery wartościowe a inne dokumenty występujące w obrocie cywilno prawnym - strona 2 Papiery wartościowe a inne dokumenty występujące w obrocie cywilno prawnym - strona 3

Fragment notatki:

Papiery wartościowe a inne dokumenty występujące w obrocie cywilno prawnym!! Obrót cyw.-pr. Inne obroty.
1. Papier wartościowy.
2. Znak legitymacyjny.
3. Zwykłe dokumenty.
Zagadnienie. Papier wartościowy. Znak legitymacyjny. Zwykłe dokumenty. 1. Reżim prawny. Kc, regulacja ogólna dotyczy tylko dokumentowych papierów wartościowych (pojawiają się propozycje różnych regulacji).
Brak regulacji ogólnej, art. 921 15 odsyła do regulacji dotyczącej papierów wartościowych.
Brak regulacji ogólnej, bo taka jest niepotrzebna. 2. Cechy (E) !! Legitymacja formalna wynikająca z PW. Posiadanie PW uprawnia do dochodzenia praw z tego papieru (jestem uprawniony, bo jestem posiadaczem - posiadanie w rozumieniu 336)  funkcja legitymacyjna PW.
Cecha umarzalności - utrata dokumentu nie powoduje utraty prawa, bo dokument może zostać odtworzony w wyniku procedury umorzeniowej, amortyzacyjnej.
Funkcja obiegowa PW - prawo zawarte w PW może być przedmiotem obrotu - zmiana posiadacza wg reżimu ogólnego (519) lub szczególnego (indos, 517). Ograniczona funkcja legitymacyjna, bo:
Brak ścisłej inkorporacji prawa i dokumentu.
Świadczenie odbywa się do rąk posiadacza znaku legitymacyjnego ze skutkiem zwalniającym D (samo posiadanie daje legitymację).
Uprawnienie posiadacza znaku leg. nie wynika z tego znaku, lecz ze stosunku podstawowego leżącego u podstaw wydania znaku, kwitu (przechowanie - kwit).
Znak legitymacyjny nie podlega procedurze umarzającej.
Znak legitymacyjny może być w obiegu, reżim ogólny obiegowości - cesja, brak regulacji szczególnych.
Brak tych 3 cech. Prawo jest zbywalne, a nie dokument.
Zgubienie dokumentu powoduje utratę dowodu (umowa sprzedaży). 3. Rodzaje. Różne podziały.
[silna inkorporacja]
Znaki:
imienne - legitymacja imienna uprawnionego.
okazicielskie.
Odesłanie do odpowiednich przepisów o PW.
[słabe nasilenie inkorporacji]
2 grupy:
o charakterze deklaratoryjnym (prawo powstaje poza dokumentem, a dokument jest tylko dowodem istnienia prawa).
o charakterze konstytutywnym. Powstanie prawa podmiotowego jest związane z istnieniem dokumentu (np. poręczenie 876 § 2 forma pisemna pod rygorem nieważności).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz