Mienie publiczne i jego kategorie - strona 300

Prawo pracy - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1253

ust. 1, art. 33 Konstytucji, art. 112KP – pracownicy powinni mieć równe prawa z tytułu jednakowego...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

Przedsiębiorczość pomimo iż sama koncepcja miała już długą historię, jako przedmiot badań...

John Locke- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

pojęciem w ł a s n o ś c i (property), bo polegały one na własności ludzkiej osoby i mienia. Chodzi...

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

sobie, ani pozbawiać go życia, wolności lub mienia inaczej niż w drodze czyniącej zadość istotnym wymaganiom...

Zarządzanie logistyka ogólne wiadomości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

jest to związana z czasem alokacja zasobów. Podstawowa kategoria : „Kompresja czasu” Podstawowe hasło : „Redukuj...