Mienie publiczne i jego kategorie - strona 19

Zakres stosowania egzekucji w admnistracji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

z umów międzynarodowych, czy z tego w stosunku do jakiego mienia egzekucja jest prowadzona...

Dostęp do informacji publicznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji...

Zasoby samorządowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anna Małgorzata Skórska
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

publicznymi Strona 1 b) nieruchomości stanowiące mienie innych podmiotów - prywatne, paostwowe, powiatowe...