Mienie publiczne i jego kategorie - strona 18

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

rozstrzygnięcia. Zaniecha- nie organu władzy publicznej może mieć znaczenie z punktu widzenia omawianej normy...

Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Sylwia Bożek
 • Szkodowość w ubezpieczeniach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

, że obowiązek ubezpieczenia mienia dotyczy tylko budynków służących działalności rolnej. Polska izba Ubezpieczeń...

Akty prawa miejscowego - Akt prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1848

życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego...

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

). strumienie materialne przychody: z tytułu sprzedaży mienia publicznego, czy świadczenia różnego rodzaju usług...

Zadania i struktura Policji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

badawczo-rozwojowe. Do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia...

Pojęcie środków publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

się opłaty, dochody z mienia (najem, dzierżawa, dywidendy od wniesionego kapitału), dochody ze sprzedaży...

Prawo karne - przestępstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4193

obejmujące większą liczbę osób albo mienie w wielkich rozmiarach. Kwalifikacja zdarzenia jako katastrofy...