Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4 - strona 1 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4 - strona 2 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 4
Ustalenie wysokości odszkodowania:
Na określenie wysokości odszkodowania ma wpływ także określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco. Występują tutaj dwie możliwości:
1. suma ubezpieczenia stanowi górną granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za każdy wypadek ubezpieczeniowy, który może się wydarzyć w całym okresie ubezpieczenia,
2. każde wypłacone odszkodowanie powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do jej całkowitego wyczerpania.
W obu przypadkach szkoda całkowita w pojeździe powoduje automatyczne wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia. Natomiast szkoda częściowa powoduje w drugim przypadku obniżenie sumy ubezpieczenia o wartość szkody, a w pierwszym suma ubezpieczenia pomimo wystąpienia szkody i wypłaty odszkodowania zostaje na takim samym poziomie.
Odszkodowanie ubezpieczeniowe ulega także zmniejszeniu, jeżeli podczas likwidacji szkody okaże się, że do jej powstania doszło wskutek naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Odszkodowanie może być dodatkowo zmniejszone lub jego wypłata zostanie odmówiona jeżeli ubezpieczony nie spełnił obowiązków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń autocasco. W przypadku zaistnienia szkody likwidacyjnej w ramach umowy autocasco zawartej z ratalną opłatą składki zakład ubezpieczeń potrąca z odszkodowania pozostałą do zapłacenia składkę, przysługującą za cały okres ubezpieczenia określony w umowie.
Powodzie w 2010 spowodowały straty porównywalne ze zniszczeniami z 1997. Wielkość szkód tylko po stronie wydatków publicznych (zalane szkoły, zerwane mosty) wyniosła 12 mld zł. Poszkodowanych 24 tys. Rodzin. Powodzianom przyznano pomoc finansową budżetu MSWiA w wysokości 900 mln zł, w tym 772 mln zł na remonty i odbudowę domów
Ubezpieczyciele z tytułu szkód powodziowych wypłacili 1,6 mld zł, co skompensowało 12% kosztów.
W sierpniu 2011 Rada Ministrów przyjęła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, a także założenia do „Programu bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły środkowej”. Wydatki na realizację obu tych programów (do 2030) wyniosą 13-15 mld zł, z czego część pokryje budżet państwa
Problem, który wydaje się niepokojący (z punktu widzenia rekompensat strat w przypadku realizacji ryzyka powodzi), to zaledwie trzynastoprocentowy udział ubezpieczycieli w pokryciu strat spowodowanych żywiołem w roku 2010. Tak niski udział ubezpieczycieli w rekompensacie szkód wynika z niskiego stopnia ubezpieczenia majątku w Polsce.


(…)

… zł.
Z powyższych danych wynika, że 39,5 mln zł pomocy publicznej przeznaczonej na likwidację szkód w majątku os. fizycznych wystarczyłoby na pokrycie składki ubezpieczeniowej od wszystkich budynków w mieście aż na 68 lat. Są zatem poważne powody, aby zadać pytania o ekonomiczną racjonalność takich działań, o możliwość sprostania wydatkom, gdyby zakres powodzi był większy, a także o dobrze rozumianą solidarność…
… pomimo wystąpienia szkody i wypłaty odszkodowania zostaje na takim samym poziomie.
Odszkodowanie ubezpieczeniowe ulega także zmniejszeniu, jeżeli podczas likwidacji szkody okaże się, że do jej powstania doszło wskutek naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Odszkodowanie może być dodatkowo zmniejszone lub jego wypłata zostanie odmówiona jeżeli ubezpieczony nie spełnił obowiązków określonych w ogólnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz