Szkodowość w ubezpieczeniach

note /search

Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szkodowość w ubezpieczeniach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 1 Podstawy procesu likwidacji szkód w zakładach ubezpieczeń Proces obsługi roszczeń Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń ubezpieczeniowych stanowią podstawową pozycję w rachunku ...

Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szkodowość w ubezpieczeniach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 3 Szkoda częściowa i całkowita c.d. : Najczęściej za szkodę całkowitą uważa się kradzieże pojazdu oraz jego uszkodzenie w stopniu, w którym koszt naprawy samochodu przekracza 70% jego wartości. Zakład wypłaca wówczas odszkodowanie w wysokości war...

Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szkodowość w ubezpieczeniach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 4 Ustalenie wysokości odszkodowania: Na określenie wysokości odszkodowania ma wpływ także określenie charakteru sumy ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco. Występują tutaj dwie możliwości: 1.