Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 3 - strona 1 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 3 - strona 2 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 3
Szkoda częściowa i całkowita c.d. :
Najczęściej za szkodę całkowitą uważa się kradzieże pojazdu oraz jego uszkodzenie w stopniu, w którym koszt naprawy samochodu przekracza 70% jego wartości. Zakład wypłaca wówczas odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości, czyli różnicy między wartością pojazdu przed szkodą i wartością pojazdu po szkodzie albo wypłaca odszkodowanie równe wartości pojazdu i przejmuje uszkodzony pojazd.
Szkodą w rozumieniu ubezpieczenia autocasco jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu, przyczepy (naczepy) oraz ich standardowego wyposażenia wskutek zdarzeń określonych ogólnymi warunkami ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń.
Wysokość odszkodowania uzależniona jest od tego, czy zakład ubezpieczeń rozlicza szkodę jako całkowitą czy częściową. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco określają, w jakim przypadku występuje dany jej rodzaj.
Sposoby rozliczenia szkody:
Metoda kosztorysowa w wariancie:
Wycena, której rozmiar szkody ustalany jest przy użyciu programu, np. Audatex lub też Eurotax. Ubezpieczyciel wprowadza za pomocą tych programów dane i określa jaki element kwalifikuje się do naprawy bądź wymiany. Program przy użyciu norm producenta ustala koszty.
Warsztat, w którym rozmiar szkody ustalany jest przez zakale ubezpieczeń w oparciu o uzgodnienie z punktem dokonującym naprawy, zarówno normy czasowe oraz elementów zamiennych określana jest na podstawie np. programów Audatex lub Eurotax.
Metoda rozliczenia na podstawie faktur - w tym postępowaniu ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji przedkładanych mu rachunków, faktur i innych „kwitów” za naprawą, przy czym sama naprawa następuje w oparciu o systemy informatyczne przewidziane do takiego celu nie różniące się od innych metod. Zarówno względem norm czasowych naprawy zwanych roboczogodzin.
Naprawa szkody przez zawarcie ugody
Wysokość wypłaconego odszkodowania zależy od przyjętego w OWU sposobu obliczania tego odszkodowania.
Szkoda częściowa ma natomiast miejsce wtedy, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia albo wartości pojazdu w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.
Przy szkodzie częściowej ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu na podstawie rachunków (faktur dostarczonych przez poszkodowanego) albo kosztorysowo Wysokość odszkodowania zależy od potrąceń z ustalonego już odszkodowania, gdy zachodzą do tego przesłanki takie jak: udział własny w szkodzie, wartość tzw. pozostałości oraz amortyzacja elementów.


(…)

… jest obowiązany do opłaty składki, więc w sytuacji gdy zaistnieje szkoda, ma prawo do tzw. zbiegu roszczeń, czyli po prostu odszkodowania z dwóch źródeł.
Opracowanie operatu szkodowego i wydanie decyzji:
Operat szkodowy jest podsumowaniem likwidacji szkody. Jest to ostatni dokument przed wydaniem decyzji o przyznaniu bądź odmowie odszkodowania. Stąd też wymagane jest jego prawidłowe i rzetelne sporządzenie. Dane do opracowania operatu czerpie się z polisy ubezpieczonego, zgłoszenia szkody, kosztorysów i innych dokumentów zebranych w aktach szkody. Każdy operat musi być podpisany przez likwidatora oraz przez osobę dokonującą sprawdzenia pod względem merytorycznym zlikwidowanej szkody. Następnie zatwierdzany jest wniosek o wypłatę lub odmowę odszkodowania. Komórka finansowa zakładu ubezpieczeń potwierdza fakt dokonania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz