Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 8 - strona 1 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 8 - strona 2 Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse zakładu ubezpieczeń dr Daniel Szewieczek Wykład 8
Ocena poziomu KOSZTÓW ZAWARCIA I OBSŁUGI ubezpieczeń
określają, ile groszy z każdej złotówki składki ubezpieczeniowej przeznaczone zostaje na poszczególne koszty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń
im niższe są wartości tych wskaźników, tym lepiej należy ocenić sytuację finansową zakładu ubezpieczeń
OCENA RENTONOŚCI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁDU UBEZPIECZEŃ
WYNIK FINANSOWY NETTO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
wynik techniczny
+ składki
- odszkodowania i świadczenia
+/- zmiana stanu rezerw
- koszty działalności ubezpieczeniowej
+ pozostałe przychody techniczne
- pozostałe koszty techniczne
+/- dochody z lokat (w zakładach ubezpieczeń na życie, dochody z lokat zakładu ubezpieczeń na życie ujmowane są w ogólnym rachunku zysków i strat)
wynik na operacjach innych niż techniczne różnica miedzy przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń działu II
OCENA POZIOMU REASEKURACJI
Finansowe znaczenie reasekuracji biernej:
kształtuje zarówno techniczną, jak i finansową sferę działalności zakładu ubezpieczeń (wzmacnia podstawy finansowe działalności)
umożliwia wyrównanie i stabilizację portfela ubezpieczeń
rozszerza pojemność portfela
zwiększa elastyczność działania zakładu ubezpieczeń
wpływa na zwiększenie rozmiaru działalności zakładu ubezpieczeń bez konieczności podnoszenia poziomu środków własnych
oddziałuje stabilizująco na wynik finansowy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
Uwaga:
reasekuracji czynnej nie można analizować na podstawie sprawozdań finansowych
do wykładu 11+12
Ograniczenie wypłat odszkodowań może wiązać się z przyszłymi roszczeniami, wtedy będzie trzeba utworzyć rezerwy, jeśli nie ubezpieczyciel wypłaci zbyt dużą wartość odszkodowań będzie musiał podwyższyć składkę, a wtedy prawdopodobnie straci klientów. Czyli jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowań na bieżąco to musi utworzyć rezerwy.
Restytucja pieniężna - oznacza, że się komuś zadośćuczynia - czyli zadośćuczynienie pieniężne. Prawo mówi co do zasady restytucja pieniężna, ale można się umówić na restytucje naturalną. Naprawa auta jest restytucją naturalną, bo nie ma przepływu pieniężnego. Jeżeli otrzymuje operat szkodowy i mam znaleźć sobie warsztat gdzie mogę naprawić samochód do określonej kwoty to będzie to restytucja pieniężna.

(…)

… na niepełne pokrycie szkody przez odszkodowanie poprzez konstrukcje umowy ubezpieczenia ma: - ubezpieczający
Przykład: mam wartość odtworzeniową nową (nowoczesna tokarka) , było przepięcie i silnik się spalił, trzeba było wymienić silnik tokarki na nowy, nie ma tego silnika bo już go nie produkują więc trzeba kupić lepszy (mocniejszy) - ubezpieczyciel i ubezpieczający się dogadują, np. ubezpieczający dopłaca do niego.

… poniesione straty
- nie obejmuje utraconych, na skutek wypadku ubezpieczeniowego, korzyści
Odszkodowanie… (tam dwa akapity pod tym)
Rozliczenia kompensacyjne - najczęściej rozliczany jest częściowy zwrot odszkodowania
Ubezpieczyciel może powołać rzeczoznawcę do wyceny szkody, jeżeli oświadczenie rzeczoznawcy będzie na naszą korzyść, to wówczas ubezpieczyciel płaci za usługę rzeczoznawcy, natomiast jeżeli oświadczenie to będzie na korzyść ubezpieczyciela, to ubezpieczający płaci za tą usługę rzeczoznawcy. Koszty postępowania spornego nie przyznające racji ubezpieczającego obciążają ubezpieczającego. Wartość odszkodowani i świadczeń pomniejszają również:
Przykład: szkoda polega na zwarciu instalacji elektrycznej, które spowodowało pożar. Szkoda majątku przedsiębiorstwa została wyceniona na 100.000 zł. Jednocześnie wiadomo, że system gaśniczy w hali produkcyjnej zadziałał z opóźnieniem, co wpłynęło na wysokość szkody. Ubezpieczony wniósł roszczenie w kwocie 120.000 zł, argumentując koniecznymi dodatkowymi kosztami naprawy instalacji gaśniczej.
Wskaż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela zakładając, że:
Zwiększenie szkody było skutkiem uszkodzenie instalacji gaśniczej na skutek zwarcia instalacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz