Mienie publiczne i jego kategorie - strona 20

Pojęcia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1372

, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  ma prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy...

Instytucje gospodarki budżetowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1694

Skarbu Państwa, przeznaczenie mienia tej instytucji. 2. Należności i zobowiązania likwidowanej instytucji...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7637

administracje publiczną w znaczeniu przedmiotowym na podstawie prawa. Najważniejszą kategorię stanowią organy...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

jest ono także regionalnej izbie obrachunkowej. W tym terminie zarząd przedstawia informacje o stanie mienia tej jednostki...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

kapitałowych w jednostkach ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia w teorii finansów. W nauce o finansach publicznych...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5887

z zakresu administracji publicznej. METODY: mocą ustawy - iminnie lub do pewnej kategorii podmiotów w drodze...

Ekonomika miast i regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4571

Gospodarka nieruchomościami w mieście. MIENIE KOMUNALNE - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym...

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1323

)zarządzający mieniem jednostek sektora finansów publicznych; 4) kierownicy jednostek sektora finansów...