Mienie publiczne cechy - strona 351

Socjologia zmiany - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

błogosławionym przez Boga Społeczeństwo tradycyjne - cechy pracy Podział zadań - niepracujący pełnią inną rolę...

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3276

ona komunikacje międzyludzką tożsamość kulturowa- świadomość swych cech kulturowych, świadomość, że inni te cechy...

Proces inkwizycyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1379

lub famy publicznej -prowadzący postępowanie (sędzia-inkwirent), łączy w sobie funkcje oskarżyciela...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

i działającymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej, a obywatelami i innymi podmiotami oparty...

Stosunek administracyjno-prawny - elementy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

i działającymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej, a obywatelami i innymi podmiotami oparty...

Dorobek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1757

, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne...