Podręcznok Bardacha i wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5621
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podręcznok Bardacha i wykłady - strona 1 Podręcznok Bardacha i wykłady - strona 2 Podręcznok Bardacha i wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Jest to plik kompletny, bardzo wysokiej jakości, niezbędny dla wszystkich zmagających się z przedmiotem historia państwa i prawa polskiego. Notatka oparta jest na podstawowym dla tematyki przedmiotu podręczniku prof. Bardacha, oraz wykładach. W notatce omówiono źródła prawa, ustrój, w tym władzę sądowniczą w kolejnych cyklach historycznych. w notatce hpipp opisano akty prawne, np statuty Kazimierza Wielkiego, lauda i inne statuty. Przeanalizowana została monarchia stanowa, przywileje szlacheckie, administracja ogólna i terenowa, urzędnicy i sądownictwo. Przybliżone zostało prawo prywatne, własność i inne prawa rzeczowe, spadki, zobowiązania, prawo karne i jego rozwój. Kary i nauka o karze, postępowanie karne, postępowanie egzekucyjne. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia, jak i wiele więcej zostało zaprezentowanych w kolejnych epokach rozwoju państwa polskiego. Notatka w bardzo treściwy i kompleksowy sposób streszczenie obszerną książkę prof. Bardacha i miejscami uzupełnia o wiedzę z wykładu. Notatka jest materiałem koniecznym dla osób, które szybko muszą zapoznać się z olbżymią księgą autorstwa prof. Bardacha.

PODRĘCZNIK BARDACHA I WYKŁADY:
CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP
ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA
II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA
9. Polskie prawo zwyczajowe:
źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne
„Księga Henrykowska” - akty prawne i opis transakcji zawieranych przez klasztor cystersów w Henrykowie na Śląsku w XIII i XIV wieku, rodzaj księgi uposażeń
formularze czynności prawnych - znane z wieków XIII i XIV, ich stosowanie prowadziło do ujednolicenia prawa, były one praktycznymi podręcznikami prawa
„Księga elbląska” - spis prawa zwyczajowego sporządzony w języku staroniemieckim, nazywany też „Najstarszym zwodem prawa polskiego”, odkryty w bilbliotece w Elblągu w XIX wieku, podkreślano rodzinne pochodzenie i odrębność prawa polskiego, zachowane przepisy regulują organizację sądów, postępowania sądowego i prawa karnego
roczniki - powstały z tablic paschalnych, określały datę wielkanocy i kalendarz liturgiczny, występowały w kościołach większych, mnisi dokonywali na nich zapisków marginalnych i interlinearnych, z których powstały roczniki: świętokrzyski z 1122 r., poznański, kamieniecki
hagiografia - żywoty świętych pańskich - „Vita sanctia Adalberti” z 1004 roku, żywot św. Ottona z XII w. itd.
kroniki - bezpośredni przekaz wydarzeń - kroniki: Vidukinda - informacje o Mieszku I, Kietmara - informacje o Bolesławie Chrobrym, Kroniki Krzyżackie, Kronika Kosmasa, Pulavy, KRONIKI POLSKIE: Galla Anonima, Kadłubka, Mierzwy, Śląskie, Janka z Czarnkowa, Historia Polska Jana Długosza
listy - poznaje się fakty, o których piszący listy wiedzieli z autopsji
10. Prawo stanowione:
przywileje jednostkowe - wydawane na rzecz osób fizycznych, możnowładców, rycerzy czy osób prawnych
przywileje immunitetowe - największa grupa przywilejów jednostkowych, ograniczały prawo książęce na rzecz ich odbiorców (panowie duchowni i świeccy), regulowały życie ludzi zamieszkałych w ich dobrach
przywileje ziemskie - obejmowały wszystkich członków jednego lub więcej stanów
statuty - ustanawiane przez panującego normy prawne regulujące poszczególne dziedziny życia państwowego, np. statuty Krzywoustego dotyczące np. zasad dziedziczenia tronu pryncypackiego
edykty - wydawane przez władcę, dotyczyły np. prawa sądowego
11. Prawo kościelne a prawo kanoniczne:
praw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz