Dorobek prawny Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dorobek prawny Unii Europejskiej - strona 1 Dorobek prawny Unii Europejskiej - strona 2 Dorobek prawny Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Dorobek prawny Unii Europejskiej Regulacje Unii Europejskiej o zwalczaniu terroryzmu Współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu początek - l. 70. - Wspólnoty Europejskie - powołanie przez ministrów spraw wewnętrznych grupy TREVI - Rzym, 1975 r. - celem koordynacja wspólnych działań dla zapobiegania i zwalczania terroryzmu - działała do wejścia w życie Traktatu z Maastricht (1.11.1993 r.),
pozostałe działania Wspólnot - w ramach walki z przestępczością i w ramach kwestii bezpieczeństwa:
System Informacyjny Schengen - i włączenie jego dorobku do I i III Filara UE,
3.12.1998 r. - przyjęcie przez Radę Planu działań Rady i Komisji w sprawie sposobu jak najskuteczniejszego wdrożenia postanowień Traktatu Amsterdamskiego w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości , Działania UE sprzed 11.09.2001 r.: Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 1988 r. - objęcie działalnością Europolu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności osobistej lub mienia, popełnionych lub takich, których popełnienie jest prawdopodobne podczas działań terrorystycznych, Wspólne Działanie Rady 96/610/WSiSW z dnia 15 października 1996 r. - tworzenie i utrzymywanie spisu nt. szczególnych uprawnień antyterrorystycznych, umiejętności i wiedzy specjalistycznej ułatwiających współpracę antyterrorystyczną pomiędzy państwami członkowskimi UE, Wspólne Działanie Rady 98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej - określa zadania Sieci w zakresie przestępstw terrorystycznych, Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 1999 r . w sprawie współpracy w zwalczaniu finansowania grup terrorystycznych ,
Po 11.09.2001 r., UE zintensyfikowała swoje działania - zwalczanie terroryzmu jednym z priorytetowych zadań - tworzenie nowych regulacji oraz uzupełnianie już istniejących.
Wybrane akty prawne Rozporządzenie Rady WE z 2001 r. - nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych stosowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu utworzenie listy osób i podmiotów, powiązanych z działalnością terrorystyczną, co jest podstawą do zamrożenia będących w ich dyspozycji środków finansowych; Wspólne stanowisko Rady 2001/930/WPZiB wezwanie państw członkowskich UE, by jak najszybciej przystąpiły do konwencji sektorowych ONZ oraz Konwencji RE o zwalczaniu terroryzmu ; Decyzja Rady 2003/48/WSiSW z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie szczególnych środków w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej włącza terroryzm do zakresu działania Europolu, Eurojustu i wspólnych zespołów śledczych;

(…)

… z co najmniej 3 osób, ustanowiona na przestrzeni czasu i działająca w uzgodniony sposób, w celu popełnienia przestępstw terrorystycznych, charakteryzuje się formalnym określeniem ról członków grupy, ciągłością członkostwa lub rozwiniętą strukturą.
Europejski Nakaz Aresztowania - ENA
Decyzja Ramowa w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi 2002/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. (pot. Europejski Nakaz Aresztowania)
miała stanowić uzupełnienie istniejących już między członkami UE traktatów ekstradycyjnych,
cel: uproszczenie procedur ekstradycyjnych przez zastąpienie ich przekazaniem - bezpośrednia współpraca między organami sądowymi.

… życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne straty gospodarcze; zajęcie statku powietrznego, statku lub innego środka transportu publicznego lub towarowego; wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub używanie broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej lub chemicznej, jak również badania i rozwój broni biologicznej i chemicznej; uwalnianie substancji…
… lub społecznych struktur kraju lub organizacji międzynarodowej.
PRZESTĘPSTWO ZWIĄZANE Z TERRORYZMEM:
kradzież kwalifikowana lub wymuszenie dokonane z zamiarem popełnienia czynu określonego w art. 1 ust. 1,
sporządzenie fałszywych dokumentów urzędowych dokonane z zamiarem popełnienia takiego czynu oraz w związku z uczestnictwem w działaniach grupy terrorystycznej;
Formy aktów terrorystycznych: ataki na życie…
… ludzkie, które mogą powodować śmierć; ataki na integralność cielesną osoby; porwania lub branie zakładników; spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, włącznie ze zniszczeniem systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, mogące zagrozić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz