Prawne elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

JAKIE SĄ PUBLICZNO - PRAWNE ELEMENTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW ? Przedsiębiorcą najbardziej poddanym dział. państwa jest p.państwowe , które funkcjonuje w oparciu o ustawę z 1981 r. o p.p. Podlegają one obecnie przekształceniu , prywatyzacji i likwidacji. W rękach p.p. znajduje się ok. 20% całości majątku państwa. PP jest osobą prawną , jest przedsiębiorcą , samodzielnym , samorządnym i samofinansującym , mającym osobowość prawną SAMODZIELNOŚĆ oznacza , że p.p. zasadniczo bez ingerencji z zewnątrz prowadzi dz. gospod. w oparciu o przydzielony mu majątek i ma odpowiednie organy , które to przedsiębiorstwo reprezentują. SAMORZĄDNOŚĆ - w p.p. także zasadniczo powołuje się organy samorządu pracowniczego ( ogólne zebranie delegatur , rada pracownicza ) SAMOFINANSOWANIE - p.p. pokrywa swoje wydatki z własnych przychodów. RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH : 1.        P.P. działające na zasadach ogólnych - to p. , które w całej swej rozciągłości podlegają przepisom ustawy z 1981 r. Tworzone jest i poddane nadzorowi ze strony organów założycielskich. Ten nadzór sprawowany może być przez organy naczelne lub centralne administracji państwowej ( ok. 100 przedsiębiorstw ) , zdecydowana większość podlega nadzorowi wojewodów. P.P. jest kierowane zasadniczo przez dyrektora , reprezentuje on je na zewnątrz , samodzielnie decyduje , ale w wielu sprawach jego samodzielność jest ograniczona uprawnieniami samorządu pracowniczego lub ustawami. Przedsiębiorstwo działające na zasadach ogólnych to p. , które ma obowiązek wykonywania zadań nałożonych przez organ założycielski tylko wtedy , gdy : -        nast. stan klęski żywiołowej, -        potrzeby związane z obronnością kraju, -        gdy Polska jako kraj musi wywiązywać się z umów międzynarodowych.   Przedsiębiorstwo działa w oparciu o statut, jest on zatwierdzany przez ogólne zgromadzenie pracowników. Określa strukturę organizacyjną przedsięb. , Ponadto p. działa w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora ( określa prawa i obowiązki osób pełniących kierownicze funkcje). Organ założycielski nie może pozbawić p. jego majątku. Organ założycielski ma cały szereg uprawnień ( kierowanie , przekształcanie p. ).   2.        Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej - jest ich bardzo niewiele. To takie p. , które wykonują specyficzne zadania , np. transport osobowy, komunikacja miejska, świadczenie usług w zakresie inżynierii sanitarnej, odprowadzanie ścieków , usługi kulturalne. Do r. 97 te państwowe p.u.p. były liczne . Od lipca 1997 r. te p. , które podporządkowane były organom komunalnym , organom samorządu zostały przekształcone w spółki prawa handlowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz