Mienie publiczne cechy - strona 279

Przestępczość jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 980

przez oskarżyciela publicznego, najczęściej prokuratora). Przyczyny → dwie grupy czynników: cechy osobiste przestępcy...

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

z 1884(liczył się szyb). Samorząd gospodarczy Wukazywal podobne cechy co terytorialny. Służył...

Polis w okresie archaicznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

do aristoi. Należące do aristoi osoby przypisywały sobie szczególne cechy: kalos kai kagathos - piękny...

Zasady procesu karnego w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

w postępowaniu głównym funkcji sądzenia, oskarżania i obrony. Cechy inkwizycyjne wyrażały sie w ściganiu...

Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

legationis) 3. zdolność do ponoszenia odpowiedzialności prawnej za swoje zachowanie (ius standi); 3 cechy...