Przestępczość jako kwestia społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczość jako kwestia społeczna - strona 1 Przestępczość jako kwestia społeczna - strona 2

Fragment notatki:

PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Przestępczość - ogół przestępstw popełnionych w pewnym okresie, w danym kraju lub środowisku społecznym, albo przez określoną kategorię przestępców. Przestępstwo - zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, (naruszenie, przekroczenie prawa).
Podział przestępstw:
Ze względu na wysokość grożącej kary , przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki (zbrodnia to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat).
Ze względu na rodzaj winy sprawcy , odróżnia się przestępstwa umyślne i nieumyślne . Ze względu na sposób zachowania się sprawcy , można przestępstwa podzielić na popełnione przez działanie i popełnione przez zaniechanie . Ze względu na sposób ścigania , przestępstwa dzielą się na przestępstwa ścigane z urzędu i przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (przeważająca część przestępstw jest ścigana z urzędu przez oskarżyciela publicznego, najczęściej prokuratora). Przyczyny → dwie grupy czynników:
cechy osobiste przestępcy, układy sytuacyjne, zachwianie równowagi psychicznej, frustracje jednostek, rozpad więzi nieformalnych, niedomogi w działaniu organizacji formalnych, alkoholizm, rodziny dysfunkcjonalne, wadliwe działania systemu oświatowego i wychowawczego nędza, niesprawiedliwość i konflikty społeczne, nierówny podział bogactw, niski stan zdrowotny społeczeństw, dominację jednej grupy społecznej nad innymi, masowy wyzysk, nierówne możliwości życiowe, rygorystyczność kodeksów i przepisów prawnych pozostających w niezgodzie z poglądami społeczeństwa. Sytuacja w Polsce Polskie stolice zbrodni grupują się głównie na Górnym Śląsku . Prawdopodobnie przyczyną jest to, że obok stosunkowo wysokiej średniej zarobków wielkie są także strefy ubóstwa. Jest tam mnóstwo długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z ogólnego zestawienia najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce wynika, że generalnie bezpieczniej jest w miastach na wschodzie kraju niż na zachodzie (Katwoeice zajęły 1 miejsce, Krk 8, Wwa 13). I tak np. w mieście przygranicznym jakim jest Gorzów Wielkopolski płyną z Niemiec tamtejsze (groźniejsze niż u nas) wzory przestępczości (→ prostytucja, przemyt, handel narkotykami). Jednymi z najbardziej bezpiecznych miast są Białystok i Płock .
Liczba przestępstw maleje od 2003 r., a rośnie ich wykrywalność i poczucie bezpieczeństwa. Ogół przestępstw w 2005 r. w Polsce: prawie 3 600 na 100 tys. mieszkańców.
Przeciwdziałanie Za walkę z przestępczością odczuwalną przez obywateli odpowiedzialna jest nie tylko policja , ale także prokuratura, sądy, straż miejska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz