Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład - strona 1 Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie OM - ujęcie statyczne
Art. 2 KWoPT (1969) - organizacja międzynarodowa to organizacja międzyrządowa.
OM jest rozumiana w 2 aspektach : statycznej(struktura, forma stosunku międzynarodowego)
i dynamicznej. W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z legalną definicją organizacji międzynarodowych: konwencja wiedeńska- 1969; konwencja wiedeńska o stałych przedstawicielstwach państw-1975
Ujęcie statyczne wiąże się z definicjami prawnymi. OM - to org. międzyrządowa, a org. pozarządowe (NGO) - to prywatne podmioty działające na terenie, gdzie nie działa państwo. Np. NGO - to Amnesty International , Green Peace.
Korporacje wielonarodowe - mają tylko jeden cel gospodarczy, aby osiągnąć zysk. Tym się różnią od OM.
Można definiować OM przez pryzmat jej tworzenia. Dokument przygotowany przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ: „Artykuły o odpowiedzialności międzynarodowej organizacji międzynarodowych za czyny zabronione przez prawo międzynarodowe” mówi o 3 elementach, które mówią o definicji OM:
1. element --- to sposób utworzenia OM (na podstawie aktu międzynarodowego)
2. element --- to członkowstwo 3. element --- to podmiotowość prawna tej organizacji
Wyjaśnimy każdy element.
1. element --- to sposób utworzenia OM. Dzięki traktatowi są tworzone OM. Traktat spełnia dwojaką rolę, ponieważ pełni rolę umowy międzynarodowej i karty konstytucyjnej.
2. element --- to członkowstwo (tzn. podmiotami prawa międzynarodowego są tylko państwa i inne org. międz.)
3. element --- to podmiotowość prawna tej organizacji
Podstawą prawną jest najczęściej traktat.
Podmiotowość prawna jest : ●albo wyrażona wprost w traktacie np. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
●albo jest wyrażona w dorozumiany sposób np. Orzecznictwa Sądów Międzynarodowych. Podmiotowość prawno-międzynarodowa (na ile organizacja jest samodzielnym bytem?). Wpływa ona na 2 elementy:
- zdolność prawną, tj. zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków o charakterze międzynarodowym
- zdolność do działań prawnych, tj. zdolność do tego, by własnym działaniem wywoływać skutki prawne w sferze prawa międzynarodowego.)
Jest też pewien element uznania międzynarodowego: przyjęcie danego podmiotu do organizacji międzynarodowej oznacza to, że staje się ona podmiotem prawa międzynarodowego
Funkcje - inaczej kompetencje powierzone OM:
1. zawieranie traktatów w własnym imieniu (ius tractatuum)
2. zawieranie stosunków dyplomatycznych: wysyłanie i przyjmowanie ( ius legationis)
3. zdolność do ponoszenia odpowiedzialności prawnej za swoje zachowanie (ius standi); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz