Mienie publiczne cechy - strona 280

Literatura i jej wyznaczniki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3430

o specyficznych wewnętrznych cechach; najbliżej strukturalizmu; zakłada, że o literackości decydują cechy...

Budowanie wartości dla klienta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

psychicznym, odczuwanym przez jednostkę i związanym z porównaniem postrzeganych cech produktu oraz oczekiwań...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

organizacyjnych o powyższych cechach Zależności organizacyjne: Powiązania ustalone miedzy składnikami systemu...

Teoria prawa podatkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Morawski
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

jest to każde świadczenie publiczne, posiadające następujące cechy: 1. Jest świadczeniem przymusowym 2...

Włoski system medialny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 3836

czytelnictwa. Najważniejsze cechy systemu medialnego: dualny charakter TV (publiczna i komercyjna) b. wysoki...

Rozwój regionalny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Czynniki stymulujące przedsiębiorczość i rozwój lokalny: 1. endogenna - cechy osobowości - przedsiębiorcze...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

roboty publiczne, jednak służyć one miały przede wszystkim potrzebom przemysłu zbrojeniowego. Później...