Metoda porównawcza - strona 13

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

jako członka społeczeństwa. Metoda porównawcza służy do poznania elementów kultury, porównaniu powinna podlegać...

Dyfraktometria rentgenowska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2485

ilościowa c.d. Metody porównawcze analizy ilościowej: • Metoda absorpcyjna po przez bezpośrednie porównanie...

Typy wyjaśnień faktów społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

a. Metoda porównawcza porządkuje w pewnym stopniu naturalną poniekąd skłonność umysłu ludzkiego do ustalania...

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1862

próbkę, a druga wiązką odniesienia. Spektrofotometria jest więc metodą porównawczą. Stosowana...

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660

: - obserwacja - eksperyment − metoda porównawcza, − metoda historyczna Kierunek Comte'a określa się pozytywizmem...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

dedukcyjnego i indukcyjnego w przypadku realizacji tematu badawczego przy użyciu metody porównawczej? Podejście...

Wartościowanie pracy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Beata Bieńkowska
 • Zarządzanie personelem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1729

dzielą się na: METODY SUMARYCZNE Metody szacunkowe Metody porównawcze Metody statystyczne METODY...