Łowkis, metody badań materiałów rezystywności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łowkis, metody badań materiałów rezystywności - strona 1

Fragment notatki:

WSPÓŁCZYNNIKI MATERIAŁOWE - pewne liczby charakteryzujące materiał, niezależnie od kształtu i wielkości próbki.
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU - wielkość fizyczna, chemiczna lub umowna, która daje się wyznaczyć bezpośrednio lub pośrednio (przez pomiar innych wielkości) i daje się wyznaczyć w określonych jednostkach lub bezwymiarowo. Jest związana z innymi właściwościami lub ze strukturą substancji tworzących dany materiał. PODZIAŁ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
fizyczne i chemiczne (fizykochemiczne)
technologiczne- związane z procesem produkcji
specjalne.
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE DIELEKTRYKÓW
ρ - rezystywność
ε - przenikalność elektryczna
tgδ - współczynnik strat dielektrycznych
Κ - wytrzymałość dielektryczna
π - wytrzymałość elektryczna
POMIAR REZYSTANCJI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
Dielektryk to materiał o dużej przerwie energetycznej i całkowicie zajętych poziomach energetycznych. Taka budowa sugeruje, że dielektryk nie powinien przewodzić prądu. W rzeczywistości każdy dielektryk przewodzi prąd
Dlaczego dielektryki przewodzą:
przewodzenie w dielektryku głównie jest związane z przewodzeniem jonowym
z obecnością w materiale zanieczyszczeń przewodzących
budowy krystalicznej
Każdy dielektryk zawiera pewną liczbę swobodnych nośników ładunków (jonów, elektronów, domieszek). Wszystkie swobodne nośniki ładunków znajdują się w ruchu chaotycznym i dopiero w polu elektrycznym ruch ten staje się uporządkowany - płynie prąd przewodzenia albo prąd upływu, skrośny i powierzchniowy. Pod wpływem pola powstaje przesunięcie ładunków związanych do chwili osiągnięcia równowagi płyną prądy polaryzacyjne zwane prądami przesunięcia dielektrycznego.
Gęstość prądu w dielektryku
j=ju+jp ju - prąd upływu
jp - prąd polaryzacji (płynie przez krótki czas do uzyskania stanu równowagi)
Jeżeli napięcie jest stałe
j=~ju
Gęstość prądu jest funkcja:
koncentracji nośników,
struktury dielektryka,
napięcia pola elektrycznego.
Ruch ładunków swobodnych wywołanych polem elektrycznym wyraża się zależnością:
m - liczba rodzajów ładunków
ni - koncentracja ładunków swobodnych
qi - wartość ładunków swobodnych
Vui - prędkość unoszenia Vui~E - prędkość unoszenia proporcjonalna do natężenia pola elektrycznego
Vui = Ui*E
γ - współczynnik materiałowy konduktywność (przewodność) elektryczna zależy tylko od rodzaju materiału. Wiąże się z rezystywnością zależnością:


(…)

… , w której następuje przemiana fazowa. Cechą charakterystyczną ferromagnetyków jest silnie nieliniowa zależność M= f(H). Podatność mag ferromagnetyków nie jest stała i zależy od natężenia pola mag. Postać krzywej magnesowania tzw. Pętla histerezy:
Odcinek 0-1 to pierwotna krzywa magnesowania. W pkt.1 materiał osiąga stan nasycenia. Pkt.2 i 5 określają tzw. Pozostałość magnetyczną Br materiału (= magnetyzm szczątkowy). Pkt.3 i 4 określają pole koercji Hc, czyli natężenie jakie trzeba wymusić w przeciwnym kierunku, aby zlikwidować magnetyzm szczątkowy. Z pętlą histerezy związane są straty elektryczne. Jeżeli straty są małe (wąska pętla) to mamy do czynienia z ferromagnetykami miękkimi - dobrze nadają się do pracy przemiennymi polami magnet., gdyż łatwo przemagnesowują się przy zmianach kierunku zew. pola mag (np. Fe…
niemetale ( np. Si, S, P) oraz wiele zw org (np. alkohol). Elektron poruszający się po orbicie to analogia do obwodu z prądem. Jeżeli przyłożymy pole mag dojdzie do oddziaływania między elektronem a tym polem (ruch elektronu sprzeciwia się działaniu pola mag).
Paramagnetyki (0< χ <1) - ich podatność mag zależy od temp.
- prawo Curie.
Przy takim samym natężeniu pola w wyższej temp silniejsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz