Metoda porównawcza - strona 12

Poznawanie ewolucji- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
  • Biologia molekularna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

, więc jest bardziej szczegółowe. W celu zilustrowania metod porównawczych sekwencji będą rozważać klasę białek - globuliny...

Socjologia Comt'a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

, czyli obserwację, eksperyment i metodę porównawczą, socjolog musi się liczyć z koniecznością ich modyfikacji...

Socjologia Comte'a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

, czyli obserwację, eksperyment i metodę porównawczą, socjolog musi się liczyć z koniecznością ich modyfikacji...

Strategie marki - pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Nowak
  • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

mogą być wykonywane metodą porównawczą i rzadziej monadyczną. W przypadku metody porównawczej badana próba wynosi...