Etapy rozwoju socjologii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy rozwoju socjologii-opracowanie  - strona 1 Etapy rozwoju socjologii-opracowanie  - strona 2 Etapy rozwoju socjologii-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII, PODSTAWOWE KIERUNKI Etapy kształtowania się socjologii:
przednaukowy ( inkubacyjny) - prapoczątki i formowanie się podstaw do uzyskania statusu dyscypliny naukowej.
naukowy - rozwój, cechujący się postępującą instytucjonalizacją i specjalizacją oraz kumulowaniem wiedzy teoretyczno - metodologicznej i empirycznej. Źródła narodzin socjologii:
wiedza ludowa
refleksje mędrców
W 1837 r. szeroko pojmowana nauka o społeczeństwie zyskuje nazwę „socjologii” , kończąc etap źródłowy. Myśl społeczna w starożytnej Grecji - zapoczątkowała kumulowanie wiedzy o społeczeństwie, państwie, prawie i moralności oraz innych instytucjach i zjawiskach stanowiących podstawy i treść życia społecznego - to działalność głównie:
Platona (427 - 347) - podejmuje problem relacji jednostka społeczeństwo oraz zjawisk integracji i dezintegracji społeczeństwa. Idea „równości prawa” Prawo nie może uszczęśliwiać jakiejś części obywateli, powinno skłaniać wszystkich do działań dla wspólnego dobra. Idea „chorego państwa” - wzbogaca teorię społeczeństwa
Idealne państwo jest podobne do jednego człowieka - gdy zostanie zraniony jeden organ cały organizm, jako wspólnota cielesna, cierpi chociaż zraniona jest tylko jego część. Każde państwo w rzeczywistości jest mniej lub bardziej chore, a państwo idealne to jedynie wzorzec. Główne źródło tej choroby to zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa. Człowiek to istota ze swojej natury społeczna. Arystotelesa ( 384 - 322) - krytyczny kontynuator platońskiej teorii społeczeństwa. Trójaspektowa teoria struktury społecznej aspekt rodzinny - niesamowystarczalna jednostka potrzebuje żyć w rodzinie, ale te nie będąc samowystarczalną łączy się z innymi rodzinami w gminę, która nie czując się samowystarczalną integruję się z innymi gminami tworząc państwo, będące dopiero samowystarczalną całością społeczną, gwarantującą jednostce szczęśliwą egzystencję aspekt klasowy - wyraża się podziałem społeczeństwa na zbiorowości, w których dominującą więzią jest identyczność funkcji, wynikających ze społecznego podziału pracy i wzajemnego świadczenia usług. aspekt zamożności - ukazywał zbiorowości wyodrębnione na podstawie stopnia zamożności, pozwala podzielić ludzi na bogatych i biednych. Stoików - szkoła filozoficzna założona w III w p.n.e. przez Zenona z Kition

(…)


Societas (z łac.) - wspólnota, społeczeństwo
Logos (z grec.) - wiedza, słowo, myśl, nauka
Określenia przedmiotu badań socjologii
Przedmiot badań socjologii to społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składającą się z elementarnych cząstek zwanych rodzinami. Badaniem społeczeństwa zajmuje się rozwijana, w ramach socjologii, statyka społeczna i dynamika społeczna. Zaoferowania specyficznych metod…
…. Weber, C.W. Mills] założenia Zachowania społeczne są efektem oddziaływań na jednostkę przymusu i władzy oraz preferowanie w analizach socjologicznych historyzmu wraz z metodą historyczno - porównawczą i koncentrowanie się tym samym na mechanizmach dynamiki społecznej Przedmiotem badań socjologii powinny być przede wszystkim historycznie ukształtowane układy społeczne, ich struktura i zmiany…
…, podobnie jak i towarzyszących mu instytucji, w zwyczajach i obyczajach, czyli w spontanicznie kształtujących się formach życia społecznego. Postęp społeczny upatrywany w aktywności młodego pokolenia, które powinno być wychowywane w duchu tolerancji religijnej i szacunku do rozumowego (racjonalnego) poznawania rzeczywistości. Prekursorzy socjologii:
Giambattista Vico (1668-1744) - własna koncepcja rozwoju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz