Metoda porównawcza

Ewolucjonizm 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Ewolucjonistyczna metoda porównawcza - Ewolucjoniści zwykli określać stosowaną przez siebie metodę...

Prawo jako dziedzina naukowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

się z niej przy filozoficznych studiach nad prawem metoda porównawcza (komparatystyczna) - porównywanie różnych systemów prawa...

Metody badawcze - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
  • Nauka o administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

. adm: 1.Metoda porównawcza 2.Eksperyment 3.Ankieta, wywiad 4.Inne METODA PORÓWNAWCZA - stosowana...