Metoda porównawcza - strona 14

Dydaktyka jako nauka - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

) Metody porównawcze: (pokazują jak pewne zjawiska funkcjonują w różnych miejscach na świecie) T. Hussen...

Ochrona konkurencji - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

. antymonopolowe czasem są zmuszone stosować dość zaawansowane metody oceny. Najpowszechniej stosowane jest metoda...

Skrzynki biegów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

obciążeniach. wytrzymałość eksploatacyjna: • To pojęcie wykorzystujemy, przy obliczeniach wytrzymałości metodą...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

rygorów indukcji Krytyka metody porównawczej - jest odmienność kulturowa, każda kultura jest unikalną...

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

, który jest ukryty i którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć na zdjęciu Następnie w analizie używamy metody...

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

. Do wyznaczania długości linii stosuje się metodę porównawczą, przyjmując jako skalę długości fali widmo żelaza...

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

ze sprzedaży metodą kalkulacyjną metodą porównawczą Układem bazowym przy stosowaniu wyników ze sprzedaży...