Dyfraktometria rentgenowska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyfraktometria rentgenowska - strona 1 Dyfraktometria rentgenowska - strona 2 Dyfraktometria rentgenowska - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 8 ad  Dyfraktometria rentgenowska (XRD) Dyfraktometria rentgenowska (XRD 1. Obszary zastosowa ń  XRD 2. Promieniowanie X (rentgenowskie) 3. Teorie dyfrakcji 4. Metody do ś wiadczalne dyfraktometrii rentgenowskiej 5. Poło Ŝ enie i nat ęŜ enie refleksów dyfrakcyjnych 6. Współczesna dyfraktometria polikryształów 7. Informacje jakie mo Ŝ na uzyska ć  metodami XRD Obszary zastosowa Obszary zastosow  ń  XRD XR Krystalografia rentgenowska  •  układ krystalograficzny i klas ę  dyfrakcyjn ą , •  parametry komórki elementarnej, •  typ sieci Bravais’a i grup ę  symetrii przestrzennej, •  pozycje atomów w komórce elementarnej. Rentgenowska analiza fazowa •  identyfikacja faz krystalicznych, •  skład fazowy próbek krystalicznych, •  rozró Ŝ nienie faz stałych amorficznych od krystalicznych Promieniowanie elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczn radiowe mikrofale IR UV/VIS X γ do 30cm 300 – 1 mm 1000 – 0.77 µ m 770 – 10nm 10 – 0.005nm  0.5nm Promieniowanie rentgenowskie od 0.05 do 100 Å w metodzie XRD 0.2 do 2.5 Å Lampa rentgenowska Lampa rentgenowsk Anoda  K β    [Å]  K α 1  [Å]  K α 2   [Å]  Filtr  K α   ś r.  [Å]  Mo  0,63225  0,70926  0,71354  Cu  0.71069  Cu  1,39217  0,54051  1,54433  Ni  1.54178  Co  1,62075  1,78892  1,79278  Fe  1.79021  Fe  1,75653  1,93597  1,93991  Cr  1,93597    Anody lamp rentgenowskich i odpowiadaj ą ce im filtry Charakterystyka  Charakterystyka promieniowania X promieniowania  Oddzia Oddzi ływanie promieni X z materi ywanie promieni X z mater  ą • Absorpcja promieniowania rentgenowskiego  •  Fluorescencja rentgenowska  •  Rozproszenie promieniowania rentgenowskiego  •  Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego  Do D  ś wiadczenie Laue`go wiadczenie Laue`g Teoria dyfrakcji Laue Teoria dyfrakcji Lau ’go  go Ugi ę cie promieniowania rentgenowskiego  na prostej sieciowej AB = t 1 cos α CD = t 1 cos α 0 gdzie: t 1  – translacja na prostej sieciowej; α 0  – kąt między wiązką a prostą sieciową; α - kąt między wiązką ugiętą a prostą sieciową AB – CD = t 1 (cos α  - cos α 0 ) AB – CD = t 1 (cos α  - cos α 0 ) = n λ Dyfrakcja na prostej sieciowej Dyfrakcja na prostej sieciowe AB – CD = t 1 (cos α  - cos α  0 ) = n λ H λ  = a 0 (cos α  - cos α 0 )  K λ  = b 0 (cos β  - cos β 0 )        L λ  = c 0 (cos γ  - cos γ 0 )

(…)

… kryształu;
- metoda proszkowa Debey`a-Scherrera-Hulla (DSH)
b) ze względu na rodzaj badanego materiału:
Monokrystaliczne:
Polikrystaliczne (proszkowe):
• Metoda Lauego
• Deby’a-Scherrer’a-Hull’a
• Metoda obracanego kryształu
• Dyfraktometr dwukołowy
• Dyfraktometr czterokołowy
(np. geometria Bragg’a-Brentano)
Metoda Laue`go
Obiekt badań:
monokryształ
• płytka wycięta z monokryształu
•o grubości 0.04-0.5 mm
Technika promieni przechodzących (a) lub zwrotnych (b)
Metoda Laue’ego
Laueogram i klasy dyfrakcyjne Laue`go
Układ
krystalograficzny
regularny
tetragonalny
heksagonalny
rombowy
jednoskośny
trójskośny
Klasa dyfrakcyjna
Laue`go
m3

m3m

4/m
4/mmm
3, 3m
6/m, 6/mmm
mmm
2/m
1
Metoda obracanego monokryształu
Obiekt badań: monokryształ o wielkości 0.05 – 1mm
Błona filmowa:
a) zwinięta w walec…
… w którym
zawarte są informacje dotyczące kształtu, wielkości i
odległości makromolekuł o uporządkowaniu blisko
zasięgowym.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz