Luka inflacyjna wykres - strona 3

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1057

na dobra inwestycyjne Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych Nadprodukcja Luka deflacyjna...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by maksymalizować zysk...

Analiza sektorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1792

luk strategicznych: luka zgodności - korzystna: luka niedoboru - korzystna: luka nadmiaru...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1470

przedsiębiorstwa Luka rozwojowa a strategia rozwoju Macierz Ansofta jako podstawa formułowania strategii rozwoju 1...

Inflacja - Inflacja popytowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1638

rosną więc ceny, zostaje rozładowana luka inflacyjna i przywrócony stan równowagi na nowym poziomie...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

. Wzrost popytu nie pociąga za sobą wzrostu produkcji i pojawia się luka inflacyjna. Aby zlikwidować lukę...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

(dyskrecjonalna), ekspansywna, restrykcyjna. Luka inflacyjna. Automatyczne stabilizatory. Import i eksport. 6...