Egzamin z makroekonomii - stopa inflacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z makroekonomii - stopa inflacji - strona 1

Fragment notatki:

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII 31.I.11r    1.(1 pkt) Aby zmniejszyd stopę inflacji, należy:  a) podwyższyd stopę bezrobocia,  b) zwiększyd deficyt budżetowy,  c) Bank Centralny musi obniżyd stopę rezerw obowiązkowych,  d)  Bank Centralny musi sprzedad bony pieniężne .    2.(1 pkt) Co wywołuje „szok podażowy”?  a) inflacja ciągniona przez popyt,  b)  inflacja pchana przez koszty ,  c) luka popytowa,  d) luka podażowa.    3.(1 pkt) Funkcja płatnicza pięniądza jest wtedy, gdy:  a) płacimy za zakup jakiegoś produktu,  b) wymieniamy pieniądze w kantorze,  c) wypłacamy pieniądze z bankomatu,  d)  spłacamy bankowi ratę kredytu ,    4.(1 pkt) Jednym z przedstawicieli monetaryzmu był:  a) Keynes,  b) Smith,  c) Laffer,  d)  Friedman .    5.(1 pkt) Jaki jest aktualnie kurs złotówki?  a)  płynny ,  b) sztywny wobec euro,  c) sztywny wobec dolara,  d) sztywny wobec wszystkich walut.    6.(2 pkt) Gdy CPI=103, oznacza to, że………………………………………………………………………………………    7.(2pkt) Gdy mnożnik inwestycyjny wynosi 3, oznacza to, że……………………………………………………    8.(2 pkt) Prawo Okuna mówi,  że……………………………………………………………………………………………..    9. (2 pkt) Wymieo 3 główne tezy ekonomii podaży.  10.(2 pkt) Zdefiniuj PKB.  11. (2 pkt) Podaj 4 różnice między dobrami prywatnymi a publicznymi.    12. (3 pkt) Przedstaw na wykresie krzywe zagregowanej podaży – podejście monetaryzmu   i podejście keynesowskie.  13. (3 pkt) Przedstaw na wykresie internacjonalizację kosztów zewnętrznych.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz