Luka inflacyjna makroekonomia - strona 6

Równowaga ekonomiczna

 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3115

oszczędnościami (nadwyżka popytu globalnego nad podażą) - luka ekspansywna S > I - nadwyżka planowanych...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2093

= I Równowaga przy niższym poziomie dochodu narodowego niż poprzednio S < I (LUKA INFLACYJNA) Pp I > Pd I Popyt...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 11732

naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (luke) PKB (PNB) o 3% Luka PKB (PNB) jest to różnica pomiędzy...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

, Wydatki większe dodatkowy popyt nie jest zaspokojony, rosną ceny i powstaje luka inflacyjna. - dochód...

Polityka pieniężna a kurs walutowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Opóźnienia reakcji gospodarki Luka popytowa Zmienne trudno prognozowalne Szoki podażowe Instrumenty polityki...

Wstęp do makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1519

Wstęp do makroekonomii - pojęcia wstępne: Definicja makroekonomii: Makroekonomia - jest to dział...

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

. Keynes : Luka inflacyjna ↑ nadwyŜka popytu globalnego nad podaŜą globalną wywołuje inflację AC = ( C...

Inflacja - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2233

gospodarczym i związane było z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (luka deflacyjna). Współcześnie...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

potrzeb.Rzadkość (ograniczoność) zasobów - luka między ogólną sumą dóbr i usług potrzebnych do zaspokajania potrzeb...