Inflacja - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - wykład 2 semestr - strona 1

Fragment notatki:

PROCESY INFLACYJNE.
Kluczowe pojęcia:
- INFLACJA - wzrost cen w czasie.
- INFLACJA POPYTOWA - wzrasta popyt na towary i usługi a producenci nie są w stanie w szybkim czasie powiększyć sprzedaży. Następuje równoważenie popytu z podażą przy wyższej cenie.
- INFLACJA KOSZTOWA - inflacja „pchana” przez koszty. Rosnące koszty powodują wzrost cen przy założeniu osiągania tych samych poziomów zysku.
- TERMS OF TRADE - relacje tempa zmian cen w eksporcie do tempa zmian cen w imporcie.
- KRZYWA PHILLIPSA - stwierdzona empiryczna zależność wiążąca stopę inflacji i stopę bezrobocia.
- STAGFLACJA - jednoczesne zwiększanie się stopy inflacji i stopy bezrobocia. - INDEKSACJA - zastrzeżenie wobec płac, na mocy którego wartości nominalne są dostosowywane do realnej wartości. - PŁACA NOMINALNA - wynagrodzenie za płacę w określonej wysokości.
- PŁACA REALNA - stosunek płacy nominalnej wskaźnika wzrostu cen dóbr i usług.
- SPIRALA CEN I PŁAC - podnoszenie płac powoduje wzrost kosztów produkcji. Rosnące koszty produkcji przy zachowaniu takiego samego poziomu zysku zmuszają producentów do podnoszenia cen. Rosnące ceny powodują nacisk na wzrost płac, itd. KLASYFIKACJA I RODZAJE INFLACJI:
Rozróżnienie inflacji ze względu na jej poziom:
- inflacja pełzająca 3-5% rocznie,
- inflacja krocząca 5-10% rocznie,
- inflacja galopująca 10-50% rocznie,
- hiperinflacja ponad 50% rocznie,
- hiperinflacja katastrofalna - ceny rosną z dnia na dzień.
27.04.10
RODZAJE INFLACJI:
INFLACJA POPYTOWA - ciągniona przez popyt.
Przyczyny inflacji popytowej:
Monetarne:
- inflacja kredytowa (polityka „łatwego pieniądza”,
- inflacja gotówkowa (zwiększenie szybkości obiegu),
- inflacja importowa - zależy od tego, czy ceny na rynkach towarów, które importujemy, wzrastają.
- spadek stopy procentowej (dopływ kapitału z zagranicy).
Niemonetarne:
- inflacja pobudzona przez państwo (zwiększone wydatki budżetowe),
- wzrost skłonności do inwestowania,
- odpływ wyeksportowanych dóbr i usług,
- restrykcje eksportowe. EGZAMIN - Jak przyczyny monetarne mogą wpłynąć na to, jak powstaje inflacja? Dlaczego inwestycje są inflacjogenne?
GRAFICZNA INTERPRETACJA INFLACJI POPYTOWEJ:
INFLACJA KOSZTOWA - pchana przez koszty.
Przyczyny inflacji kosztowej:


(…)

… przyjęła w tym zakresie kilka założeń:
Działanie prawa rynków (J. Say),
Życie gospodarcze podlega automatycznemu przywracaniu równowagi (mechanizm rynkowy),
Tendencja do pełnego zatrudnienia czynników produkcji (prac, kapitał, ziemia),
Rozwój jest procesem stałym i ciągłym.
Przy takich założeniach problemu koniunktury gospodarczej był marginesowy.
WSPÓŁCZESNE TEORIE CYKLU:
Szwedzki ekonomista K. Wicksell…
… z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin itp. Występuje w zakładach pracy sezonowej np. w budownictwie, rolnictwie i innych.
BEZROBOCIE O CHARAKTERZE STRUKTURALNYM - bezrobocie powstające jako wynik złego kojarzenia popytu i podaży pracy.
NATURALNA STOPA BEZROBOCIA - poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi.
KRZYWA PHILLIPSA W KRÓTKIM I DŁUGIM OKRESIE:
W długim…
… dochodów,
Redukuje sprawność mechanizmów rynkowych,
Utrudnia wzrost gospodarczy.
SKUTKI NIEOCZEKIWANEJ INFLACJI:
Transfer zasobów od wierzycieli do dłużników (rośnie popyt na kredyt),
Transfer zasobów od pracowników do przedsiębiorstw (rośnie popyt na pracę).
DZIAŁANIA INFLACYJNE.
Zależą od określonej polityki makroekonomicznej, a także od rodzaju inflacji.
U zwolenników keynesizmu (inflacja popytowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz