Równowaga ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga ekonomiczna - strona 1

Fragment notatki:

Bardzo przejrzyste notatki z makroekonomii - 8 stron w formacie doc na temat równowagi ekonomicznej w ujęciu różnych szkół ekonomii. Opracowanie zostało podzielone na części: istota i rodzaje równowagi ekonomicznej, równowaga makroekonomiczna, równowaga w ujęciu Keynesa, równowaga w ujęciu neoklasycznym, ogólny model równowagi (ogólny model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży), spór o teorię równowagi ogólnej między szkołą neoklasyczną i keynesowską. W poszczególnych częściach notatki można znaleźć opracowane następujące terminy: popyt globalny, popyt zagregowany, podaż globalna, klasyfikacja równowagi, skala, mikro, makro, równowaga statyczna, równowaga dynamiczna, równowaga na rynku pracy, równowaga na rynku produktów, równowaga na rynku walutowym, konsumpcja, inwestycje, równowaga wewnętrzna, równowaga zewnętrzna, równanie równowagi ogólnej, wydatki budżetowe, oszczędności, podatki netto, luka depresyjna, luka ekspansywna, podaż kredytu, popyt na kredyt, kształt krzywej podaży, czynniki decydujące o wielkości dochodu narodowego, czynniki podażowe, czynniki popytowe, równowaga w warunkach pełnego wykorzystania zasobów wytwórczych.

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA
Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej
Równowaga makroekonomiczna (w rozumieniu teorii neoklasycznej) :
równowaga makroekonomiczna- zrównoważenie popytu globalnego z podażą globalną przy pełnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych
Klasyfikacja równowagi ze względu na różne kryteria:
skala:
równowaga mikroekonomiczna (równowaga producenta, równowaga konsumenta, równowagi cząstkowe);
równowaga makroekonomiczna (równowaga globalna);
czas:
równowaga statyczna;
równowaga dynamiczna;
rynki:
równowaga na rynku produktów;
równowaga na rynku pracy;
równowaga na rynku ziemi;
równowaga na rynku pieniądza;
równowaga na rynku finansowym (kredytowym);
równowaga na rynku walutowym
kraj - zagranica:
równowaga wewnętrzna;
równowaga zewnętrzna;
Równowaga makroekonomiczna
Podstawowe równanie równowagi ogólnej:
Lewa strona równania (popytowa) - popyt globalny (popyt zagregowany)
Składniki popytu globalnego:
C - konsumpcja (popyt konsumpcyjny)
I - inwestycje (popyt inwestycyjny)
G - wydatki budżetowe pomniejszone o transfery (popyt budżetu państwa)
Ex - Im - eksport netto
Prawa strona (podażowa, dochodowa) - podaż globalna (zagregowana), tzn. wytworzony produkt narodowy równy dochodom ludności:
C - konsumpcja
S - oszczędności
Tn - podatki netto, Tn = podatki - transfery Równanie równowagi ogólnej można zapisać w także w następującej postaci:
lub:
Powyższe równanie równowagi ogólnej :
jeśli dotyczy wartości ex post (wartości faktycznych, zrealizowanych)
jest zawsze spełnione
jeśli dotyczy wartości ex ante (wartości planowanych, zamierzeń)
jest spełnione tylko w warunkach równowagi
Równowaga w ujęciu Keynesa
Równowaga: popyt globalny = podaż globalna ( Yd = Ys )
Równowaga:
inwestycje + wydatki budżetowe + eksport netto =
oszczędności + podatki netto


(…)

…, która równoważy popyt z podażą - przypomnienie z wykładu nr 2)
na rynku pracy
Na rynku pracy kształtuje się taki poziom płacy realnej, który zapewnia równowagę między popytem na pracę i podażą pracy (pełne wykorzystanie siły roboczej, bezrobocie naturalne) - przypomnienie z poprzednich wykładów: 8 oraz 13)
na rynku kredytowym
Mechanizmy rynkowe sprawiają, że realna stopa procentowa dostosowuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz