Popyt zagregowany

note /search

Cykl koniukturalny

  • Uniwersytet Gdański
  • Makroekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2793

koniunkturalny Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498

+ I; wszystkie ceny i płace stałe G = 0, NX = 0 (brak rządu, gospodarka zamknięta) AD – popyt zagregowany (aggregated...

Model AD-AS - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Makroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3577

zagregowanego popytu AD. Rysunek Popyt zagregowany jest ujemnie zależny od poziomu cen wskutek oddziaływania...

Wzrost gospodarczy - ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, że stopa przyrostu możliwości produkcyjnych wynosi Popyt zagregowany rośnie wolniej / szybciej...