Popyt zagregowany

Cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2401

koniunkturalny Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie...

KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

+ I; wszystkie ceny i płace stałe G = 0, NX = 0 (brak rządu, gospodarka zamknięta) AD – popyt zagregowany (aggregated...

Model AD-AS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2772

zagregowanego popytu AD. Rysunek Popyt zagregowany jest ujemnie zależny od poziomu cen wskutek oddziaływania...

Wzrost gospodarczy - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Katarzyna Zeug-Żebro
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

, że stopa przyrostu możliwości produkcyjnych wynosi Popyt zagregowany rośnie wolniej / szybciej...