Wzrost gospodarczy - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy - ćwiczenia - strona 1 Wzrost gospodarczy - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Wzrost gospodarczy- zadania
1
1. Szok wywołany wprowadzeniem innowacji technicznych spowodował trwały przyrost
możliwości inwestycyjnych o 100 j.p. Przy dotychczasowej wielkości inwestycji na
poziomie 1000 j.p. dochód narodowy wynosił 20000 j.p. Obliczyć wartość mnożnika,
jeżeli krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,75. O ile wzrósł dochód narodowy?
2. W kraju X dany jest model dochodu narodowego:
Y = C + I 0 + G0
,

C = 0,2Y + 100
a) Czy w tym kraju większą część dochodu przeznacza się na oszczędności, czy na
konsumpcję?
b) Niezależnie od wysokości dochodu na konsumpcję przeznacza się .....................j.p.
c) Wartość mnożnika inwestycyjnego w tym kraju wynosi .............., a więc wzrost
inwestycji o 200 j.p. spowoduje wzrost dochodu narodowego o ...............j.p.
3. W kraju X wzrost zaangażowanego kapitału o jednostkę powoduje wzrostu produkcji o
dwie jednostki, a mieszkańcy przeznaczają na oszczędności co piątą zarobioną złotówkę.
Jakie mechanizmy rynkowe zostaną uruchomione, gdy:
a) gwarantowana stopa wzrostu gospodarczego równa jest naturalnej stopie wzrostu
gospodarczego = 0,4;
b) wzrost dochodu narodowego przy pełnym wykorzystaniu istniejących zdolności
produkcyjnych gospodarki narodowej wyniesie 0,6;
c) wzrost dochodu narodowego przy pełnym wykorzystaniu istniejących zdolności
produkcyjnych gospodarki narodowej wyniesie 0,3.
4. Jeżeli wiadomo, że w pewnym kraju mieszkańcy oszczędzają każde dwie z dziesięciu
zarobionych j.p oraz współczynnik kapitałowy wynosi 0,5, wówczas:
a) skłonność do konsumpcji w tym kraju wynosi ................
b) wartość mnożnika inwestycyjnego wynosi.....................
c) wzrost inwestycji o 300 j.p. spowoduje całkowity efekt mnożnikowy w postaci
wzrostu dochodu narodowego o ....................j.p.
d) rozpatrując gospodarkę za pomocą modelu R. Harroda możemy stwierdzić, że:
faktyczna stopa wzrostu gospodarczego wynosi....................... Gdyby wymagany
współczynnik kapitałowy a w wynosił 0,4, to w gospodarce występowałoby
przeinwestowanie / niedoinwestowanie, co oznacza, że w przyszłości inwestycje
wzrosną / spadną, a w rezultacie wzrośnie / spadnie popyt globalny.
Y = C + I 0
5. Model dochodu narodowego pewnego kraju jest następujący: 
,
C = 80 + cY
gdzie: Y – dochód narodowy, C – konsumpcja, I 0 – inwestycje w momencie t 0 równe
120 jednostek pieniężnych, c - krańcowa skłonność do konsumpcji. Sprawdź, czy
spełniony jest warunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego w modelu Domara, a
jeśli nie, to czy wystąpi nadwyżka czy niedobór możliwości produkcyjnych, jeżeli dochód
narodowy wynosi 2000 jednostek pieniężnych, stopa wzrostu inwestycji wynosi r = 22%,
a relacja możliwości produkcyjnych kraju do ilości kapitału ρ = 1,25.
2
8. Wzrost gospodarczy
6. Jeżeli wiadomo, że w pewnym kraju mieszkańcy oszczędzają cztery z każdych dziesięciu
zarobionych j.p., natomiast stopa przyrostu inwestycji r wynosi 0,5, a potencjalna
produktywność inwestycji ρ wynosi 0,9, wówczas:
a) skłonność do

(…)

…) rozpatrując gospodarkę za pomocą modelu E. Domara możemy stwierdzić, że stopa
przyrostu możliwości produkcyjnych wynosi ............ Popyt zagregowany rośnie
wolniej / szybciej od możliwości produkcyjnych, a więc gospodarce grozi niedobór /
nadwyżka możliwości produkcyjnych.
7. Znaleźć wartość współczynnika technicznego uzbrojenia pracy dla stanu wzrostu
zrównoważonego w modelu Solowa mając daną funkcję produkcji postaci CobbaDouglasa, oraz gdy:
a) krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 0,1; stopa wzrostu podaży pracy 0,2 i
α = 0,5 .
b) krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 0,1; podaż pracy wynosiła 2 mln. osób i
wiadomo, że wzrosła o 0,6 mln. i α = 0,75 .
c) krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,98; stopa wzrostu podaży pracy 0,16 i
α = 0,25 .
8. Dana jest funkcja produkcji Q = K α Lβ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz