Wykład - funkcje konsumpcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 6
Funkcja konsumpcji, oszczędności, inwestycji, f. globalnego popytu Funkcja 45° - wprowadzenie do rozważań na temat równowagi w gospodarce.
Równowaga - gdy ilość jaką chcą nabyć konsumenci (inwestorzy) jest równa ilości dostarczanej na rynek.
Może też być:
 niedobór
 nadwyżka
Wszystkie punkty leżące na linii 45° są punktami wyznaczającymi równowagę.
Przecięcie funkcji popytu przez linię 45° wyznacza dochód narodowy, a co a tym idzie wielkość produkcji, na poziomie równowagi.
Jeśli produkcja na poziomie to jest niedobór. Wynosi on AB.
Jeśli produkcja na poziomie to jest nadwyżka. Wynosi ona DC.
Kierunek strzałek pokazuje dążenia w kierunku równowagi.
tzw. warunek równowagi ogólnej (keynsowskiej): oszczędności = inwestycje
Popyt konsumpcyjny - reprezentują go gospodarstwa domowe, jego wysokość zależna jest od wielu czynników.
Hipotezy:
dochodu absolutnego (Keynes) - Wydatki konsumpcyjne i ich wzrost są funkcja dochodów - dochody rosną to i wydatki na cele konsumpcyjne wzrastają. Ale udział się zmniejsza - rośnie rola oszczędności.
dochodu relatywnego - O wydatkach konsumpcyjnych nie tyle decydują dochody bieżące ale wydatki i standard życia osób, do których się porównujemy. Nawet gdy dochody się zmniejszają to staramy się utrzymać standard nawiązujący do rodziny, znajomych, itd.
dochodu permanentnego (Friedman) - O wydatkach nie decydują bieżące dochody, ale ocena co do dochodów osiąganych w ciągu całego życia.
efekt bogactwa - O wydatkach konsumpcyjnych decyduje wielkość nagromadzonego majątku. Jeśli przy innych czynnikach niezmiennych nastąpi wzrost bogactwa to wzrosną wydatki konsumpcyjne. FUNKCJA KONSUMPCJI
Pokazuje zamierzony poziom konsumpcji całkowitej, przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
Zaczyna się w 10, przez:
Popyt autonomiczny - jest to popyt niezależny od wysokości dochodu, występuje nawet przy dochodzie równym 0.
Są grupy ludności nie osiągające dochodów - finanse czerpią z pomocy społecznej, z pożyczek, z oszczędności; albo w skali kraju - zadłużenie zagraniczne.
[wiec tu popyt autonomiczny = 10]
Przeciętna skłonność do konsumpcji - wyznaczana jest przez stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego .
Krańcowa skłonność do konsumpcji - informuje jaka część każdej dodatkowej jednostki dochodu otrzymywanego przez gospodarstwo domowe przeznaczona jest na konsumpcję ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz