FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI, KONSUMPCJI I INWESTYCJI - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI, KONSUMPCJI I INWESTYCJI.
Kluczowe pojęcia:
- SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA - SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI - SKŁONNOŚĆ DO INWESTYCJI - PRZECIĘTNA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA - określa poziom zamierzonych oszczędności przy różnych poziomach dochodu narodowego.
- PRZECIĘTNA SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI - określa poziom zamierzonej konsumpcji przy różnych poziomach dochodu narodowego.
- PRZECIĘTNA SKŁONNOŚĆ DO INWESTYCJI - określa poziom zamierzonych inwestycji przy różnych poziomach dochodu narodowego.
- KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO Ale też:
GRAFICZNA INTERPRETACJA FUNKCJI KONSUMPCJI: (punkt równowagi między konsumpcją a dochodem); Kluczowe pojęcia:
- KONSUMPCJA AUTONOMICZNA - określony poziom konsumpcji, który jest realizowany wówczas, gdy dochody równają się zero (D=0).
- LINIA 45o - dzieli płaszczyznę zawartą między układem współrzędnych na połowę,
- NACHYLENIE FUNKCJI KONSUMPCJI (KSK) - mówi nam o ile wzrośnie konsumpcja wraz ze wzrostem dochodu o jednostkę.
- INWESTYCJE NETTO - stanowią przyrost zasobu kapitału,
- INWESTYCJE ODTWORZENIOWE - są to inwestycje, które uwzględniają zużyte zasoby kapitału
- INWESTYCJE BRUTTO - jest to suma inwestycji odtworzeniowych i inwestycji netto,
- EFEKT MAJĄTKOWY - oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.
FUNKCJA INWESTYCJI:
)
FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI:
OSZCZĘDNOŚCI UJEMNE (negatywne) - dane gospodarstwo domowe w określonym zamkniętym przedziale czasowym wydaje więcej niż zarabia, a powstałą różnicę pokrywa albo zadłużając się albo korzystając z oszczędności nagromadzonych w okresach wcześniejszych.
POPYT GLOBALNY. Przy założeniu, że popyt inwestycyjny jest stały, krzywa popytu globalnego przyjmie postać:
Stałe proporcje udziału konsumpcji i inwestycji w dochodzie.
RÓWNOWAGA POPYTU GLOBALNEGO I DOCHODU/PRODUKCJI:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz