Popyt zagregowany - strona 2

Równowaga ekonomiczna

 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3108

równowagi ogólnej: Lewa strona równania (popytowa) - popyt globalny (popyt zagregowany) Składniki popytu...

Bezrobocie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1918

produkcja jest niższa od produkcji potencjalnej, a popyt zagregowany jest zbyt niski, natomiast płace i ceny...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

płatniczy, inwestycje, oszczędności). Popyt zagregowany jest to suma którą gospodarstwa domowe...

Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

(inwestycyjne). POPYT ZAGREGOWANY - łączna wielkość wydatków (w wyrażeniu nominalnym) na dobra i usługi w całej...

Makro i mikroekonomia pojęcia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Radomiu
 • Ekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5628

inflacyjnych w oparciu o tzw. deterministyczną teorię chaosu. AD - oznaczenie popytu, popyt zagregowany *POPYT...

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

.Keynesowski mnożnik inwestycyjny pokazuje wpływ inwestycji na: a) zdolności wytwórcze w gospodarce, b) popyt...