Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje  - strona 1 Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje  - strona 2 Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje  - strona 3

Fragment notatki:

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej Równowaga makroekonomiczna (w rozumieniu teorii neoklasycznej) : równowaga makroekonomiczna - zrównoważenie popytu globalnego z podażą globalną przy pełnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych
Klasyfikacja równowagi ze względu na różne kryteria: skala: równowaga mikroekonomiczna (równowaga producenta, równowaga konsumenta, równowagi cząstkowe);
równowaga makroekonomiczna (równowaga globalna);
czas: równowaga statyczna;
równowaga dynamiczna;
rynki: równowaga na rynku produktów;
równowaga na rynku pracy;
równowaga na rynku ziemi;
równowaga na rynku pieniądza;
równowaga na rynku finansowym (kredytowym);
równowaga na rynku walutowym
kraj - zagranica: równowaga wewnętrzna;
równowaga zewnętrzna;
Równowaga makroekonomiczna Podstawowe równanie równowagi ogólnej:
Lewa strona równania (popytowa) - popyt globalny (popyt zagregowany)
Składniki popytu globalnego: C - konsumpcja (popyt konsumpcyjny)
I - inwestycje (popyt inwestycyjny)
G - wydatki budżetowe pomniejszone o transfery (popyt budżetu państwa)
Ex - Im - eksport netto
Prawa strona (podażowa, dochodowa) - podaż globalna (zagregowana), tzn. wytworzony produkt narodowy równy dochodom ludności:
C - konsumpcja
S - oszczędności
Tn - podatki netto, Tn = podatki - transfery Równanie równowagi ogólnej można zapisać w także w następującej postaci:
lub:
Powyższe równanie równowagi ogólnej : jeśli dotyczy wartości ex post (wartości faktycznych, zrealizowanych)
jest zawsze spełnione jeśli dotyczy wartości ex ante (wartości planowanych, zamierzeń)
jest spełnione tylko w warunkach równowagi Równowaga w ujęciu Keynesa Równowaga: popyt globalny = podaż globalna ( Y d = Y s )

(…)

…, która równoważy popyt z podażą - przypomnienie z wykładu nr 2)
na rynku pracy
Na rynku pracy kształtuje się taki poziom płacy realnej, który zapewnia równowagę między popytem na pracę i podażą pracy (pełne wykorzystanie siły roboczej, bezrobocie naturalne) - przypomnienie z poprzednich wykładów: 8 oraz 13)
na rynku kredytowym
Mechanizmy rynkowe sprawiają, że realna stopa procentowa dostosowuje…
… wykorzystania czynników produkcji w gospodarce narodowej. Tak więc, krzywa podaży jest pionowa.
Ogólny model równowagi (ogólny model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży)
Równowaga między popytem globalnym i podażą globalną
Spór między szkołą neoklasyczną i keynesowską dotyczy przede wszystkim:
kształtu krzywej podaży
tego, jakie czynniki decydują o poziomie dochodu narodowego: podażowe czy popytowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz