Wstęp do makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do makroekonomii - strona 1 Wstęp do makroekonomii - strona 2 Wstęp do makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do makroekonomii - pojęcia wstępne:
Definicja makroekonomii: Makroekonomia - jest to dział ekonomii zajmujący się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości, bada zjawiska i procesy zachodzące w skali całej gospodarki. Makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczych oraz występujące między nimi zależności. Makrowielkości gospodarcze - miary zjawisk i procesów w skali całej gospodarki, którymi posługuje się w analizach makroekonomicznych. Do najważniejszych wielkości makroekonomicznych należą min : produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, popyt, ogólny poziom cen, eksport oraz import. Funkcje makroekonomii: W centrum zainteresowań współczesnej makroekonomii znajdują się: Czynniki określające poziom i wzrost produkcji ogółem w gospodarce w krótkim i długim okresie.
Cykliczność rozwoju gospodarczego (przyczyny cykli koniunkturalnych i antycyklicznej działalności państwa).
Zatrudnienie i bezrobocie
Ogólny poziom cen i tendencje inflacyjne
Powiązania gospodarki z zagranicą (bilans płatniczy kraju, kursy walutowe)
Polityka gospodarcza państwa w procesach gospodarczych (znaczenie polityki fiskalnej i pieniężnej) Strumienie i zasoby : Strumienie - ukazują wartości pewnych wielkości ekonomicznych w jakimś przedziale czasu.
Przykłady makrowielkości w postaci strumieni: produkcja, dochód, wydatki, sprzedaż, inwestycje. Zasoby - określają nagromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.
Przykłady makrowielkości w postaci zasobów: zatrudnienie, bezrobocie i majątek produkcyjny
Bardzo istotne jest to, aby zasoby datować (odnosić do odpowiedniego momentu), a w przypadku strumieni podawać przedziały czasowe. Między zasobami i strumieniami występują ścisłe związki, Np. rozmiary zatrudnienia (zasobu) są zależne od strumieni przyjęć do pracy i odejść z pracy. Agregaty : Agregaty - makrowielkości gospodarcze powstałe dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych (zabieg łączenia - agregacja). Zasady, których należy przestrzegać przy agregacji :
Należy agregować wielkości jednorodne (albo zasoby, albo strumienie)
Przy agregowaniu zasobów - wielkości ekonomiczne muszą dotyczyć tego samego momentu,
Przy agregowaniu strumieni - należy brać pod uwagę wielkości dotyczące tego samego okresu. Wielkości realne i nominalne : Wielkości realne - to wielkości obliczane w taki sposób, aby wyeliminować wpływ zmian cen, czyli wielkości obliczane w cenach stałych (cenami tymi są najczęściej ceny obowiązujące w początkowym roku danego okresu) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz