Pojecie makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie makroekonomii - strona 1 Pojecie makroekonomii - strona 2 Pojecie makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Makroekonomia - tłumaczy jak funkcjonuje gospodarka jako całość, jakie są problemy, jakie cele Katalog celów makroekonomii - są to te cele które realizują gospodarki narodowe.
1. Wzrost gospodarczy Trzy podstawowe 2. Obniżenie bezrobocia cele występujące 3. Stabilizacja cen i wartości pieniądza w gospodarkach ( ograniczenie inflacji )
4. Równowaga zewnętrzna ( zrównoważony bilans płatniczy, większy import - niż eksport
EXPORT - IMPORT = EXPORT NETTO sytuacja optymalna czyli równowaga
EXPORT IMPORT = EXPORT NETTO JET DODATNI ( + ) korzystne dla kraju
IMPORT EXPORT = EXPORT NETTO UJEMNY ( - ) jak finansować import
W krótkim okresie zwiększenie eksportu kosztem importu dążąc do równowagi
5. Równowaga budżetowa zrównoważone finanse publiczne, państwo ma wydać tyle ile ma ( długi zaciągnięte dzisiaj , spłacane są w latach następnych 6. dla Polski kiedyś wejście do Unii Europejskiej gospodarka na wysokim poziomie - ochrona środowiska
7. podniesienie poziomu życia, zwiększenie dobrobytu
Wzrost gospodarczy Narzędzia makroekonomiczne - to te polityki które można wykorzystać do realizowania celów makroekonomicznych ( państwo korzysta w sposób wywarzony ) ingeruje tam gdzie trzeba ► pilnowanie monopolistów - monopoliści muszą być w sektorze energetycznym, wodociągowym, kolej
► pomoc socjalna
Dobrobyt narodu jest sumą dobrobytu pojedyńczych podmiotów. A ludzie kierują się tylko własnym interesem.
Narzędzia realizacji celów makroekonomicznych poli tyka fiskalna - gromadzenie przez państwo dochodów
polityka pieniężna - stopy procentowe ustalane przez Bank Centralny polityka dochodowa - sprowadzają się do tego, że państwo oddziaływuje na poziom dochodów przez ustalanie cen maksymalnych i minimalnych i płac minimalnych i maksymalnych W 18 państwach UE jest minimalna praca
Niemcy mają - płace taryfowe umowa między związkami a pracodawcą w danej branży - mocna pozycja związków zawodowych polityka wymiany gospodarczej z zagranicą - ograniczona możliwość korzystania z tego instrumentu bo istnieje Unia Europejska ( norma banana
kompromisy zawierane pomiędzy poszczególnymi krajami

(…)

… - A
z zagranicy
PKB w cenach czynników produkcji + dochód netto z zagranicy - A PNB w cenach czynników produkcji 8
- 2 strumienie
zewnętrzne
- 2 strumienie wewnętrzne
o charakterze finalnym
► subwencje
● transfery
przedsiębiorstwo
Państwo
Gospodarstwo
domowe
Wydatki państwa na dobra i usługi
CC
I
S
G
Rynek
kapitałowy
Przedsiębiorstwa produkcyjne dobra inwestycyjne sprzedają innym przedsiębiorcą
1 płace, 2 zyski…
… czy o strumieniu czy o zasobach ( bezrobocie w grudniu zwiększyło się o .... )
Mierzymy w różnych jednostkach ● Jednostki naturalne ● Jednostki wartościowo- pieniężne
- bezrobocie - produkcja
- osoby - agregaty te mogą występować w ujęciu ► nominalnym ►realnym
nominalne wartości wdł cen stałych
w cenach bieżących eliminuje
z danego momentu inflacyjne zmiany
- okresu cen
I metoda wydatkowa
WYDATKI NA DOBRA…
… produkcji
To co otrzymujemy praca, kapitał, ziemia z tytułu uczestnictwa w procesie produkcji
∑ to dochody które pochodzą z procesu produkcji tytułem uczestnictwa
płace
zyski
odsetki
dywidendy
czynsz dzierżawny, renta gruntowa
∑ suma wartości dodanej musi być równa sumie dochodów czynników produkcji wartości dodanej = dochodów czynników produkcji
WARTOŚĆ
DODANA
To o co jest do przodu producent
125,00…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz