Wprowadzenie do makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4473
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do makroekonomii - strona 1 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 2 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:


MAKROEKONOMIA 26.09.05
Wprowadzenie do makroekonomii
Rola państwa w gospodarce
Kategorie PKB
Determinanty dochodu narodowego
Pieniądz i jego funkcje
System pieniężno - kredytowy
Budżet państwa
Bezrobocie
Inflacja
Czynniki wzrostu gospodarczego
Cykl koniunkturalny
Model IS-LM
Polityka potażowa
Założenia paradygmatu Keynesa
Główne szkoły współczesnej makroekonomii
Gospodarka otwarta
Handel międzynarodowy
Literatura:
Podstawowa
D. Belg - Makroekonomia
W. Balicki - Makroekonomia WSB P-ń
Uzupełniająca
Podstawy ekonomii - praca zbiorowa pod red. R. Mileckiego
Wybrane problemy ekonomii - praca zbiorowa pod red. Polszakiewicz
Makro i Mikro Ekonomia. Podstawowe problemy. S. Marciniak (p.z) Makroekonomia - M. Noga
Makroekonomia - M. Szczepanie
Pojęcie ekonomii
EKONOMIA - jest to nauka o gospodarowaniu.
- mikroekonomia - badanie pojedynczych podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe; zachowania konsumenta; Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach; Teorie gier; Rynki czynników produkcji;
- makroekonomia - badanie procesów zachodzących w gospodarce narodowej; gospodarka jako całość
- mezoekonomia - np. procesy w branży metalurgicznej
- Ekonomia globalna - integracja gospodarcza
* pozytywna - przedstawia rzeczywistość gospodarczą taką, jaką jest w rzeczywistości
* normatywna - rzeczywistość gospodarcza taka, jaka wg badaczy powinna być
RZADKOŚĆ - istnieje przewaga zapotrzebowania na zasoby nad możliwościami dostarczenia czy wyprodukowania. Zasoby: ludzkie, naturalne, kapitałowe.
MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO W GOSPODARCE
PROBLEM AGREGACJI
Proces sumowania wielkości mikroekonomicznych tak, aby powstały wielkości makroekonomiczne.
PKB - Produkt Krajowy Brutto - miara wartości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju.
PNB - Produkt Narodowy Brutto
PNB - Dochody netto z tyt. własności za granicą = PKB
DOCHODY NETTO Z TYTUŁU WŁASNOŚCI ZA GRANICĄ - różnica między dochodami obywateli za granicą minus dochody obcokrajowców uzyskiwane w Polsce.
USTROJE GOSPODARCZE I ICH KLASYFIKACJA (10.10.05)
Własność - zbiór efektywnie wykorzystywanych uprawnień, praw własności, jakimi dysponuje dany podmiot w odniesieniu do określonego obiektu; prywatna (najbardziej efektywna), publiczna - państwowa, spółdzielcza. Czynność ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz