Luka inflacyjna a polityka fiskalna - strona 2

Begg - makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5551

, warunek równowagi, luka inflacyjna, luka deflacyjna, mnożnik, paradoks zapobiegliwości, mnożnik...

Teorie bezrobocia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2688

a nie cen. Natomiast gdy czynniki produkcji wykorzystane są w pełni pojawia się tzw. luka inflacyjna...

Wzrost niezrównowa_ony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

: luka deflacyjna; luka inflacyjna. Luka deflacyjna - powstaje wówczas gdy inwestycje rozwijają...

Makroekonomia- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

” Keynsa) CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE INFLACJĘ POPYTOWĄ Ekspansywna polityka fiskalna (związana ze zmniejszeniem...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

, że przyczyną procesów inflacyjnych jest błędna polityka inflacyjna banku centralnego, czyli że dopuszcza...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1351

, Wydatki większe dodatkowy popyt nie jest zaspokojony, rosną ceny i powstaje luka inflacyjna. - dochód...

Polityka pieniężna

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Radosław Kurach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4340

w istotnym stopniu przyczynia się ekspansywna polityka fiskalna i monetarna. Sytuacja gospodarcza krajów...