Lex retro non agit - strona 14

Pacta sunt servanda - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

retro non agit. Umowa będzie stosowała się do zdarzeń od momentu jej wejścia w życie, nie od momentu...

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

stanowiących prawa lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Konstytucja RP w art. 42 ust. 1 zd. 1 stanowi...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

o przeciwieństwo przesłanek do skutków prawnych jakie rodzi dana przesłanka zasada nieretroakcji - lex retro non...

Łacińskie paremie 2-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

.1.18.6.1) - Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami] Lex retro non agit (ad C.1.14.7...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

retroaktywności prawa:  Lex retro non agit Prawo nie działa wstecz c. Konstytutywność czynności – wraz z aktem...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

wcześniejszej normy ustawowej.   Rozstrzyganie kolizji norm w czasie odbywa się też na zasadzie „lex retro non...