Lex retro non agit - strona 13

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

derogat legi inferiori - ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną; - lex retro non agit = lex prospicit...

Źródła prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

non agit nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriora (nie ma kary jeśli nie ma dok...

Budowa tekstu prawnego - normy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3843

, które miały miejsce przed wejściem w życie danego aktu (Lex retro non agit) - wyjątek: przepis poprawia...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

retro non agit (nie retroaktywność przepisów prawa - o ile miałaby pogarszać sytuację) Nie ma kary bez...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

, stanami rzeczy czy zachowaniami, które zaistniały, zanim ta norma weszła w życie.] Lex retro non agit...

Czas obowiązywania ustawy karnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

od stosowania ustawy łagodniejszej:  ściganie zbrodni hitlerowskich - lex retro non agit na niekorzyść sprawców...