Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie - strona 1 Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie - strona 2 Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zasada demokratycznego państwa prawnego, pojęcie źródła funkcje Państwo prawne - państwo w którym ramy działań podmiotów określa prawo a władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Organy władzy publicznej mogą czynić tylko to na co im prawo zezwala czyli to co prawo przewidziało. Państwo prawne to państwo realizujące zasady: podziału władzy zwierzchnictwa Konstytucji, szczególnej roli ustawy w systemie źródeł prawa niezawisłość sądów sądowej kontroli władzy wykonawczej. To państwo sprawiedliwości gwarantujące poszanowanie fundamentalnych wartości - demokracji, wolności, praw człowieka.
Regulowane przez ustawę tylko - podatki, budżet, ograniczenie praw i wolności, obowiązki ustalane przez ustawy. Niezawisłość - Kontrola - Trybunał kontroluje władzę wykonawczą, NSA - skarga na akt prawa miejscowego Państwo demokratyczne- państwo które dopuszcza funkcjonowanie wszelkich form kontroli obywatelskiej nad władza publiczną, władza jest legitymizowana przez różne przejawy demokracji pośredniej i bezpośredniej prawo gwarantuje poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela, pluralizm polityczny zapewnia możliwość wyrażania interesów różnych grup społecznych i ich wpływu na wybór i sprawowanie władzy Powszechnie przyjmuje się że demokratyczne państwa prawne to państwa realizujące co najmniej zasady wyrażone w : Powszechnie Deklaracji Praw Człowieka itp. Jako pewien postulat
Jako normę prawną Powinność ukształtowania instytucji ustrojowych oraz porządku publicznego FUNKCJE Wyznaczenie granic i treści dla ustawodawcy Uzasadnia obowiązywanie innych zasad prawa z niej wynikających Wzorzec kontroli konstytucyjności - trybunał ma za zadanie sprawdzanie zgodności aktów
Znaczenie dla interpretacji prawa- nie każdy przepis jest oczywisty do zastosowania, organ czasem przeprowadza wykładnię ( ustalenie treści normy prawnej ) Znaczenie dla stosowania prawa Dotyczą: Treści zasady państwa prawa Procedury państwa prawa
Formy tworzenia prawa ( ustawy , rozporządzenia itp.) Treść zasady demokratycznego państwa prawnego : Zasada ochrony godności człowieka Prawo do życia Prawo do prywatności Prawo do wolności Formalne komponenty demokratycznego państwa prawnego Zasada hierarchicznego systemu prawa
Zasada nadrzędności Konstytucji Zasada prymatu ustawy w porządku prawnym Zasada zupełności ustawy Zasada przyzwoitej legislacji Zasada przyzwoitej legislacji obejmują m.in. wymaganie należytej określoności przepisów które winny być formułowane w sposób precyzyjny poprawny i jasny. Ponadto zasady przyzwoitej legislacji powinny być przestrzegane szczególnie gdy chodzi o przepisy ograniczające wolności i prawa człowieka i obywatela.

(…)

… zasiłku i żądani rejestracji urodzonego dziecka ) instytucja powołania do ochrony to Rzecznik Praw Obywatelskich Zasada lex letro non agit - prawo nie działa wstecz lex retro non agit - jedna z zasad prawa rzymskiego , określona również jako zasada nieretroakcyjności prawa ( wsteczna moc obowiązywania akty normatywnego) Ustawodawca nie może ustanawiać przepisów prawa które wiązałyby skutki prawne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz