Metody wykładni prawa - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wykładni prawa - podział - strona 1

Fragment notatki:

Inne poglądy doktryny prawa są takie iż normy zbudowane są z części sankcjonowanej wskazującej jaki jest wymóg zachowania (nakaz/zakaz) i z części sankcjonującej wskazującej na reakcję państwa i działania organów państwowych w sytuacji naruszenia części sankcjonowanej.
Wykładnia prawa (interpretacja) - jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia treści norm prawnych zawartych w przepisach prawnych (co ustawodawca chciał powiedzieć)
Metody wykładni prawa:
-Słowna (gramatyczna/werbalna) - nakazuje ona odczytać treść przepisów prawa w taki sposób jaki wynika z użytych w tekście prawnym słów, zwrotów, składni bądź reguł gramatycznych
-Celowościowa - gdzie bierze się pod uwagę cel dla którego normę wydano
-Systematyczna - bierze się pod uwagę ułożenie wątpliwego przepisu w systematyce całego aktu prawnego bądź też bierze się pod uwagę przepisy sąsiadujące, a nawet tytuły rozdziałów ustawy
-Historyczna - w sytuacjach wątpliwych bierze się pod uwagę porównania z tekstami ustaw podobnych poprzednio obowiązujących, a także materiały towarzyszące uchwaleniu ustawy np. uzasadnienie projektu ustawy, bądź protokoły dyskusji poselskich.
Jeżeli po dokonaniu wykładni w użyciem różnych metod ujawnia się różne efekty, pierwszeństwo należy nadać wykładni słownej, chyba że coś innego wynika z innej wyraźnej normy, albo wynik byłby nieracjonalny. W zakresie wykładni dokonywanej metoda słowną należy przyjmować najbardziej powszechne, a nie wyjątkowe bądź archaiczne znaczenie użytych słów, a użycie ewentualnych wyjątków nie może być traktowane rozszerzająco.
Luka w prawie - jest to sytuacja gdy określony stan faktyczny nie jest w prawie uregulowany, ale powinien być ze względu na już istniejące normy (luka strukturalna)
Gdy pojawi się luka, możemy ją „załatać” poprzez zastosowanie analogii:
-z ustawy - polega na tym, że do stanu prawnego, w którym występuje luka stosuje się normę prawną z innego stanu prawnego podobnego. -z prawa - w sytuacji braku normy stosuje się budowaną tylko dla danej sytuacji normę wynikającą z ogólnych zasad prawna lub przyjętego systemu wartości np. stosuje się zasadę słuszności, współżycia społecznego lub ochrony osób, działających w dobrej wierze.
Stosowanie analogii w prawie karnym i w tych ustawach nakładających obowiązki jest niedozwolone.
Kolizje norm prawnych - występują gdy ta sama sytuacja faktyczna uregulowana jest więcej niż 1 normą prawną.
Do usunięcia kolizji norm stosuje się 4 reguły kolizyjne:
-norma prawna wydana później ma zastosowanie przed normą wydaną wcześniej. Jednakże w prawie karnym stosuje się tę ustawę, która jest korzystniejsza dla sprawcy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz